"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-14

Avhandling uppmärksammas i arbetsmiljötidningar

NYHET Arbetsmiljötidningen Du&Jobbet skriver om Johan Holms forskning om arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering. Tidningen skriver att rättsläget för arbetsmiljöfrågorna kan sammanfattas som omodernt och komplext.

– Det här är ett extremt stort regelverk och det är inte alltid lätt för arbetsgivaren att veta vad man ska göra. Och det kan försvåra deras arbete med arbetsmiljön, säger Johan Holm till tidningen Du&Jobbet.

Holms avhandling uppmärksammas också i arbetsmiljötidningen Arbetsliv. I artikeln säger han bland annat att man behöver fundera på om reglerna fungerar i teorin, och om det finns resurser till inspektioner och polisiära insatser vid behov.
– Inför man nya krav inom arbetsmiljörättsområdet måste det finnas en tanke om hur de ska genomdrivas om det blir en rättslig process. Det gäller att tänka hela kedjan. Annars finns en risk att förtroendet för det arbetsmiljörättsliga systemet urholkas och att arbetsgivarna inte uppfattar arbetsmiljöreglerna som bindande, säger Johan Holm till tidningen Arbetsliv.

Johan Holm är juris doktor och adjunkt i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen. Den 17 december 2021 försvarade han sin avhandling ”Ett hållbart arbetsliv: Arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering".

Läs artikeln i tidningen Du&Jobbet

Läs artikeln i tidningen Arbetsliv