"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-06-21

Avtal för regional tillväxt undertecknat

NYHET Umeå universitet och Länsstyrelsen i Västerbotten har undertecknat en överenskommelse om fördjupad samverkan. – Vi har en gemensam ambition att utveckla vårt samarbete för att främja regional tillväxt och hållbar utveckling i ett jämställt samhälle, säger landshövding Chris Heister.

– Genom ett konkret samarbete och genom stöd till innovativa insatser ska vi gemensamt förstärka våra insatser för att stimulera den regionala tillväxten. Samarbetet är också tänkt att vara till ömsesidig nytta för de båda organisationernas verksamheter, förklarar universitetsdirektör Lars Lustig.

Samarbetet fokuserar i första hand på dessa områden:•Regional tillväxt•Hållbar samhällsplanering och boende•Energi och klimat•Kulturmiljö•Naturvård•Miljö- och hälsoskydd•Djurskydd och allmänna veterinära frågor •Säkerhet och sårbarhet•Fiske•Social omvårdnad•Jämställdhet•Integration
•Kommunikationsfrågor

Parterna har också som ambition att gemensamt utveckla och bredda tillgängligheten till myndigheternas externa relationer, nationellt och internationellt.

Ett tredje gemensamt utvecklingsintresse ligger inom området för administrativ utveckling, kompetensutveckling, ledarutveckling samt uppföljning och utvärdering av offentlig verksamhet med fokus på det regionala perspektivet och parternas egna ansvarsområden.

Överenskommelsen undertecknades av rektor Göran Sandberg, landshövding Chris Heister, universitetsdirektör Lars Lustig samt länsråd Birgitta Heijer.

Kontaktperson:Lars Lustig, universitetsdirektör Umeå universitet.
E-post: lars.lustig@adm.umu.seTel: 090-786 97 97
Mobil: 073-620 50 01

Birgitta Heijer, länsråd
E-post: birgitta.heijer@lansstyrlsen.seTel:090-10 73 01
Mobil: 070-593 35 29

Redaktör: Carina Dahlberg