"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-10-09

Både fysisk och psykisk arbetsmiljö har betydelse för ryggproblem

NYHET I en sammanställning som SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) gjort en av de senaste 30 årens forskning framgår att arbetsmiljön har betydelse för ryggproblem. Personer som upplever att de kan påverka sitt arbete och får bra stöd från arbetsledning och arbetskamrater utvecklar mindre ryggproblem än andra. Däremot utvecklar personer med psykiskt eller fysiskt belastande arbeten mer ryggproblem.

I början av oktober släppte SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) sin rapport om arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem. Den visar att både fysisk och psykisk arbetsmiljö har betydelse. Detta är baserat på de senaste 30 årens forskning.

Faktorer i arbetsmiljön som påverkar risken för att utveckla ryggproblem kan vara manuell hantering, böjd eller vriden rygg, fysiskt ansträngande arbete, helkroppsvibrationer, arbete utanför arbetstid, låg kontroll kombinerat med höga krav i arbetet, pressad jobbsituation samt även liten möjlighet till utveckling i arbetet.

Det finns en förhoppning att rapporten ska leda till framtida forskning om till exempel hur insatser i arbetsmiljön kan påverka ryggen under en längre period.

Gunnevi Sundelin, professor i fysioterapi, vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för fysioterapi, har suttit med i den expertgrupp som har arbetat med rapporten.

Det är min förhoppning att rapporten ska leda till nyGunnevi Sundelin forskning inom området. Rapporten pekar på kunskapsluckor som forskare kan ta sig an, utöver att den visar var kunskapsläget står idag när det gäller samband mellan olika arbetsmiljöfaktorer och ryggbesvär. Det är också min förhoppning att rapporten kommer att utnyttjas i det förebyggande arbetet och tas tillvara av företagshälsovården och sjukvården.

Läs hela SBU-rapportenSe SBU:s film som sammanfattar rapporten

Redaktör: Sara Lundell