"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-04-25

Både låga och höga folsyrehalter kan skydda mot tjocktarmscancer

NYHET Även låga halter av folsyra, en typ av B-vitamin, kan minska risken för tjocktarmscancer, antyder de rön som en forskargrupp vid Umeå universitet nu publicerar i tidskriften Gut.

Umeå-gruppen baserar sina slutsatser på studier av material i Medicinska biobanken från 663 personer i de båda nordligaste länen. Här finns regelbundna blodprover samt enkätsvar om diet och livsföring för fler än 85 000 personer. Efter 17 års uppföljning hade 226 personer i gruppen fått diagnosen cancer.

Det är redan accepterat att höga halter av detta ämne skyddar mot sjukdomen, men till sin överraskning fann forskarna att både de som hade de högsta halterna av folsyra och de som hade de lägsta löpte lika stor risk för tjocktarmscancer medan personer med medelhöga halter löpte dubbelt så stor risk. Om nu också låga folsyrehalter skyddar mot cancer måste detta emellertid vägas mot de många negativa hälsoeffekterna av brist på folsyra.

Minskad risk för tjocktarmscancer påträffades också hos personer med en mutation i en viss gen, MTHFR. Denna genförändring är känd för att bl.a. sänka folsyrenivån. Däremot hittades inget samband mellan nivåerna av aminosyran homocystein – som regleras av B-vitaminer – och mag-tjocktarmscancer.

Just nu pågår mycket diskussion i Europa kring berikning av födoämnen med folsyra. I vissa länder, bl.a. USA och Kanada, förekommer redan berikning för att förebygga missbildningar hos foster. Författare till artikeln – ”Low folate levels may protect against colorectal cancer” – är Bethany Van Guelpen, Roger Stenling, Johan Hultdin och Richard Palmqvist, Inst. för medicinsk biovetenskap, Ingegerd Johansson, Inst. för odontologi, Göran Hallmans, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Elio Riboli, Imperial College, London, UK, samt Anna Winkvist, Sahlgrenska akademin, Göteborg (tidigare vid Umeå universitet).

Närmare upplysningar:
Bethany Van Guelpen, doktorand, tel. 090-785 44 81 e-post: bethany.van.guelpen@medbio.umu.se  
Richard Palmqvist, med.dr, tel. 090-785 15 32 e-post: richard.palmqvist@medbio.umu.se
Båda vid enheten för patologi, Inst. för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet.

B Van Guelpen, J Hultdin, I Johansson, G Hallmans, R Stenling, E Riboli, A Winkvist, R Palmqvist. Low folate levels may protect against colorectal cancer. Gut 2006;000:1-6. On-line first. Doi: 10.1136/gut.2005.085480

Redaktör: Hans Fällman