"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-08-29

Bakterieblåsor en väg till vacciner?

NYHET Den mekanism som bland andra kolerabakterien använder för att sprida sjukdomsframkallande ämnen skulle kunna användas för att framställa vacciner, skriver Pramod Rompikuntal i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 7 september.

Gramnegativa bakterier, som är en grupp bakterier med tunna cellväggar, utsöndrar normalt små blåsor, vesiklar, från ytmembranet. Blåsorna kallas ”outer membrane vesicles” (OMV) och kan bland annat innehålla sjukdomsframkallande ämnen från bakterien.

Campylobacter jejuni, känd för att orsaka kraftiga diarréer via livsmedel, är en gramnegativ bakterie med CDT (cytolethal distending toxin) som en av sina sjukdomsframkallande giftämnen. Avhandlingen beskriver hur CDT överförs till bakteriens omgivning genom vesiklar, något som inte tidigare varit känt. Den gramnegativa bakterien Aggregatibacter actinomycetemcomitans förekommer naturligt i munhålan och kan sprida sig via blodet till andra delar av kroppen. Avhandlingen visar hur den orsakar en mycket aggressiv form av tandlossning genom att utsöndra CDT via vesiklar.

Kolerabakterien Vibrio cholerae är också gramnegativ och använder vesiklar för att föra över sina sjukdomsframkallande ämnen. I avhandlingen kartläggs mekanismen hos de delar av immunförsvaret som aktiveras av vesiklarna. Kolerabakterien utsöndrar ett stort antal vesiklar som också försvarar den mot angrepp från kroppens immunceller. Idén bakom forskningen är att förstå hur bakterierna använder den här spridningsvägen och på sikt skapa verktyg för att manipulera vesikelutsöndringen för att skapa nya läkemedel och vacciner.

Pramod Rompikuntal är doktorand vid Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet. Han är engelskspråkig och kan nås på tel. 090-785 67 37, 090-785 67 33, mobil 070-400 01 13,
e-post pramod.rompikuntal@molbiol.umu.se

Fredagen den 7 september försvarar Pramod Kumar Rompikuntal, Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Yttermembranvesikel-medierad export av virulensfaktorer från Gram-negativa bakterier (Engelsk titel: Outer membrane vesicle-mediated export of virulence factors from Gram-negative bacteria). Disputationen äger rum kl. 09.00 i Astrid Fagraeus-salen (A103), NUS 6A–L (Biomedicinhuset).
Fakultetsopponent är professor Ann-Beth Jonsson, Stockholms universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-57475