"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-20

Bakteriegifter dödar cancerceller

NYHET Gift från bakterier kan användas mot flera typer av cancerceller. Tumörer som blivit okänsliga för cellgiftet cisplatin har ökad känslighet för en sådan behandling, visar David Johansson i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 23 maj.

Varje år drabbas cirka 50 000 svenskar av en tumörsjukdom. Intensiv forskning har lett till framsteg i behandlingen, men fortfarande kvarstår problem med bl.a. att tumörerna blir resistenta mot cellgiftsbehandling. Gifter (toxiner) som avges från bakterier bidrar i vanliga fall till skador vid infektioner, men de kan också ha egenskapen att effektivt och specifikt ta död på cancerceller. Toxinerna skulle därför kunna användas för cancerbehandling med minskade biverkningar.

I avhandlingen visas att de tre bakteriegifterna alfatoxin, AC-toxin och verotoxin-1 kan döda cancerceller genom s.k. apoptos, en typ av celldöd som normalt aktiveras hos oönskade celler och därför skyddar kroppen mot bl.a. tumörbildning. Låga koncentrationer AC-toxin och alfatoxin kunde förstärka den celldödande effekten av cisplatin. Dessutom kunde α-toxin göra cisplatinresistenta cancerceller lika mottagliga för cisplatinbehandling som innan de utvecklade resistensen.

Odlade cancerceller som utvecklat resistens mot cisplatin började utrycka den för verotoxin-1 specifika receptorn Gb3. Detta gjorde att de resistenta cancercellerna dog av behandling med verotoxin-1 medan cisplatinkänsliga cancerceller (som saknade utryck av Gb3) inte påverkades av behandlingen. När cisplatin kombinerade med en låg koncentration av verotoxin-1 ökade den celldödande effekten på cisplatinresistenta cancerceller mer än fyra gånger.

Avhandlingens resultat ger grunden för fortsatta experimentella studier på odlade cancerceller. På längre sikt skulle bakterietoxiner kunna användas för behandling av tumörer som är resistenta mot cellgiftsbehandling.

Fredagen den 23 maj försvarar David Johansson, institutionen för medicinsk biovetenskap samt institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Bacterial toxins for cancer treatment. Disputationen äger rum kl 13.00 i Sal D, byggnad 1D, vån 9, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är prof. Bo Baldetorp, Lunds universitet.

David Johansson, som är född och uppvuxen i Vänersborg, är doktorand vid Inst. för medicinsk biovetenskap, klinisk kemi.

För mer information, kontakta honom via e-post david.johansson@medbio.umu.se eller tel. 070-680 90 29 

Redaktör: Hans Fällman