"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-05-22

Bakterier knockar kroppens immunceller med giftiga proteiner

NYHET Sjukdomsframkallande bakterier kan överleva i en infekterad kropp genom att släppa loss proteiner som paralyserar immuncellerna. Jan Olsson har studerat hur det egentligen går till när bakterier delar ut sina dödliga gifter och hur de tas upp av kroppens celler.

Kroppens eget försvar skulle snabbt kunna ta hand om bakterierna och avvärja infektionen om det inte vore för bakteriernas giftiga proteiner. När kroppen inte klarar av motverka infektionerna krävs antibiotika för att slå ut bakterierna. Ibland hjälper inte ens det. Antibiotikakonsumtionen i samhället ökar och det har lett till att bakterier utvecklat motståndskraft, s.k. resistens, mot antibiotika.

– Vi måste hitta nya sätt att motverka bakteriella infektioner och för att det ska vara möjligt gäller det att förstå de molekylära mekanismerna bakom infektionerna. Det är särskilt viktigt med tanke på den ökande antibiotikaresistensen, säger Jan Olsson, som disputerar i molekylärbiologi den 2 juni.

Bakterierna börjar sin attack med att utsöndra proteiner till bakterieytan med hjälp av det så kallade typ III- sekretionssystemet, som är speciellt anpassat för att avväpna människokroppens försvarsceller. Systemet återfinns hos en mängd sjukdomsframkallande bakterier, bl.a. Salmonella, Chlamydia och böldpestbakterien Yersinia. Jan Olsson har i sin avhandling använt Yersinia som modell.

Studien visar att proteinerna som lagts ut på bakteriens yta bildar aggregat tillsammans med fettsyror och att dessa aggregat fungerar som smarta bomber. När de väl blivit frisläppta, finner de sin målcell, dockar med den och levererar in sitt innehåll. Giftet paralyserar försvarscellen så att bakterien kan överleva och föröka sig och sprida sig djupare in i kroppen.

Fredagen den 2 juni försvarar Jan Olsson, institutionen för molekylär biologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Delivery of TypeIII Secreted Toxins by /Yersinia pseudotuberculosis/-the Role of LcrV, YopD, and Free Lipids in the Translocation Process. Svensk titel: /Yersinia pseudotuberculosis/ levererar/ /sitt farliga gods- betydelsen av LcrV, YopD och fria fettsyror för toxinöverföring. Disputationen äger rum kl. 10.00 i major groove by 6L NUS. Fakultetsopponent är Dr Ina Attree, Laboratoire de Biochimie et Biophysique des Système Intégrés, GRENOBLE, FRANCE.

 Jan Olsson är född och uppvuxen i Sundsvall.

För ytterligare information, kontakta: Jan Olsson Telefon: 090-785 26 89
E-post: jan.olsson@molbiol.umu.se

Redaktör: Karin Wikman