"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-11-02

Bakteriers beteende studeras i jakt på nya antibiotika

NYHET För att möta hotet från antibiotikaresistens behövs djupare kunskap om de molekylära mekanismer som är avgörande för bakteriers förmåga att orsaka långvariga, så kallade persistenta infektioner. Maria Fällman vid Umeå universitet leder ett projekt som studerar två tarmbakterier i kroppsliknande miljö.

I projektet utvecklas innovativa experimentmodeller som liknar faktiska förhållanden i den mänskliga kroppen. Tillsammans med sekvensering och mikroskopi används modellbakterierna Salmonella enterica serovar Typhimurium och Yersinia pseudotuberculosis för att utforska och identifiera viktiga mekanismer och molekyler som kan utgöra måltavlor för nya antibiotika.

Realtidsstudier av bakterier under infektion

Bakterier beter sig väldigt olika i en infektionssituation i kroppsvävnad, som har en låg syrenivå och ett aktivt immunförsvar, jämfört med när de lever i ett provrör. Med hjälp av kraftfull bioteknologi, så kallad sekvensering av bakteriers DNA och RNA, kan forskarna studera bakterierna under infektionslika förhållanden för att identifiera gener som slås på och av under olika faser av en infektion. De kan även få information om vilka faser som är kritiska för att bakterier ska kunna etablera en långvarig infektion.

Forskargruppen, som också består av Mikael Rhen vid Karolinska institutet och Mikael Sellin vid Uppsala universitet, hoppas kunna identifiera nyckelmekanismer hos bakterier som dominerar under långvarig infektion. Dessa studeras vidare med olika ”in vivo”-anpassade metoder. Bakteriestrukturerna märks med ett fluorescerande protein och studeras med avancerad mikroskopi. De självlysande bakteriernas beteende förväntas ge nya insikter om mekanismer som är centrala för dess försvarsförmåga. För att testa om mekanismer verkligen spelar en nyckelroll skapas muterade bakterier som saknar de specifika gener som visat sig var aktiverade.

– Om den muterade bakteriens förmåga att orsaka långvarig infektion förändrats kan det betyda att det protein som den utelämnade genen vanligtvis kodar för utgör en bra måltavla för ny antibiotika, förklarar Maria Fällman.

Projekt:

New in vivo adapted approaches to reveal molecular mechanisms of bacterial persistence

Huvudsökande:

Professor Maria Fällman, Umeå universitet

Medsökande:

Mikael Rhen, Karolinska Institutet
Mikael Sellin, Uppsala universitet

Beviljat anslag:

28 740 000 kronor under fem år

Mer information om Maria Fällmans forskargrupp:
http://www.mims.umu.se/groups/maria-fallman.html

Projektbeskrivning och bilder hämtade från Knut & Alice Wallenbergs Stiftelse.