"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-05-10

Balticgruppen Design AB satsar 90 miljoner kronor på Konstnärligt campus

NYHET Umeå universitet utvecklar en kreativ miljö som inte har sin motsvarighet någonstans i Europa. Konstnärligt campus blir en knutpunkt för utbildning, forskning, och yrkesverksamhet inom arkitektur, design, konst och nya medier.

Balticgruppen Design AB ger en hyresrabatt på 90 miljoner kronor vilket ger universitetet möjlighet att avsätta motsvarande summa för att utveckla forskning vid konstnärligt campus.

– Det här är ett fantastiskt tillskott. Genom denna satsning ökar chanserna betydligt att skapa en unik miljö som kommer att bli betydelsefull inte bara för universitets, utan även för Umeås och regionens utveckling, säger Umeå universitets rektor Göran Sandberg.

Hyresrabatten som möjliggör verksamhetssatsningar med 90 miljoner kronor är ett resultat av samarbetskampanjen ”Framåt med Umeå universitet”. Syftet med kampanjen är att utveckla dialogen mellan universitetet och näringslivet och att skapa fler långsiktiga samarbeten. Kampanjen vänder sig till näringsliv, organisationer, stiftelser och privatpersoner.

– Genom att öka det privata stödet till vår forskning kan vi stärka universitetets konkurrenskraft och höja våra ambitioner ytterligare. Kampanjen syftar till att hitta samarbeten som är till nytta för alla parter, säger Göran Sandberg.

Krister Olsson, Baltic Design AB menar att hyresrabatten är ett bra exempel på ömsesidig nytta.
– Vi har genom detta avtal skapat ett samarbete som är till nytta både för Umeå universitet, och oss som fastighetsägare.

Hyresrabatten kommer att nyttjas till forskning och stödverksamhet för forskning. Exempel på forskningsprojekt som kommer att finansieras är: Design och arkitektur för bättre livskvalité, interaktionsdesign för industriella miljöer och processer för kreativitet. Dessutom avsätts resurser för forskning i energieffektivisering och i livscykelanalys.

– Dessa satsningar passar väldigt bra in i vår profil som fastighetsägare. Design och arkitektur är förutom ett huvudtema vid konstnärligt campus viktigt för oss som fastighetsägare. Fastigheterna vid Konstnärligt campus skall dessutom kännetecknas av energieffektivisering och kretsloppsanpassat byggande. När den andra etappen byggs kommer det att komma ännu mer i fokus, berättar Krister Olsson.

– Forskning vid konstnärligt campus ska komma till nytta. Kreativa näringar är en framtidsbransch som kommer att bli allt viktigare. En projektgrupp under ledning av Peter Kopelman ska utreda om vi ska utveckla en inkubator för kreativa näringar eller kanske ta efter det finska Aalto universitetets koncept med design-, media- och service factories, förklarar Sandberg.

Hyresavtalet mellan Baltic Design AB och Umeå universitet ska formellt godkännas av regeringen. Hyresrabatten avser perioden 2012-2016.

Läs mer om Konstnärligt campus
Pressbild på Konstnärligt campus

Kontaktperson: Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet E-post: rektor@adm.umu.se
Mobil: 070-318 12 75

Redaktör: Carina Dahlberg