"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-14

Balticstipendier för humaniorastudenter

NYHET Ur Balticdonationen har avsatts medel för internationalisering av utbildningar inom humaniora under 2009 fram till 2014. För 2014 är sammanlagt 150 000 kronor reserverade för internationella studerandeaktiviteter.

Utlysning

Stipendium om 15 000 kan under 2014 sökas av studenter för internationella studerandeaktiviteter på grund- och avancerad nivå inom humanistiska huvudområden och programutbildningar. Exempel på sökbara aktiviteter är studie- och arkivbesök, fältarbete samt materialinsamling för självständiga arbeten.

För perioden januari–juni 2014 har fem (5) stipendier om vardera 15 000 kronor avsatts för studenters internationalisering inom humaniora.
Sista ansökningsdag är 15 januari 2015.

Läs hela utlysningen som pdf

Redaktör: Per Melander