"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-22

Bananflugan visar mekanismerna vid harpest

NYHET Bananflugan är en användbar modell för att studera hur harpestbakterien samspelar med sina värdceller, visar Malin Vonkavaara i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 25 maj.

Sjukdomen tularemi, även kallad harpest, orsakas av bakterien Francisella tularensis och ligger bakom ca 300 sjukdomsfall per år i Sverige. Harpest är i Europa sällan dödlig för människor, men sjukdomen kan bli långdragen om den inte behandlas med rätt antibiotika. I Nordamerika kan en underart av bakterien orsaka en dödlig infektion, och den är klassificerad som ett möjligt biologiskt vapen.

En stor del av spridningen till människor sker genom mygg- och fästingbett. Idag är inget vaccin allmänt tillgängligt och för att kunna tillverka ett effektivt vaccin är det viktigt att förstå bakteriens livscykel, inklusive dess samspel med myggor och fästingar. En etablering av bananflugan, Drosophila melanogaster, som forskningsmodell för Francisella-infektioner kommer därför att underlätta framtida studier.

Avhandlingen visar att Francisella aktiverar flera signalvägar hos bananflugans immunförsvar, men verkar påverka särskilt en av dem. Överaktivering av just denna signalväg leder till bättre överlevnad hos infekterade flugor, möjligen beroende på ökad förmåga att hantera oxidativ stress.

En viktig del av immunförsvaret hos insekter, och även människor, är produktionen av antimikrobiella peptider, små proteiner som huvudsakligen attackerar mikrobernas ytmembran och förstör det vilket leder till att mikroberna dör. Ett delprojekt i avhandlingen visar att produktionen av antimikrobiella peptider hos bananflugans immunförsvar förlänger flugans överlevnad efter en infektion, men trots det dödar Francisella tularensis till slut de infekterade flugorna. Bakteriens höga resistens mot dessa peptider beror på dess speciella ytstruktur.

Malin Vonkavaara är doktorand vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, avdelningen för klinisk bakteriologi, Umeå universitet, där hon kan nås på tel. 070-290 82 27
E-post malin.vonkavaara@climi.umu.se

Fredagen den 25 maj försvarar Malin Vonkavaara, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Värd-patogeninteraktioner mellan Francisella tularensis och Drosophila melanogaster (engelsk titel: Host-pathogen interactions between Francisella tularensis and Drosophila melanogaster).Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal E04, Biomedicinhuset, NUS.
Fakultetsopponent är professor Ingrid Faye, Stockholms universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-54604