"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-02-26

Bananflugor klarar sig utan protein som ansetts livsnödvändigt

NYHET Proteinet thioredoxin har tidigare trotts vara nästintill livsnödvändigt, mängden har bl.a. förknippats med cancer. Malin Svensson, Umeå universitet, visar i sin avhandling att man slående nog kan ta bort tre olika thioredoxiner hos bananflugor utan att de dör. Hon har också upptäckt en ”volymkontroll” som reglerar uttrycket av alla gener på en hel kromosom.

En av de mest dramatiska förvandlingarna som en cell kan genomgå sker i många djurarter när spermier bildas. En vanlig, rund stamcell med två kopior av varje kromosom, en från mamman och en från pappan, omvandlas då till en nålformad cell, med bara en kopia av varje kromosom. I bananflugor är denna cell t.o.m. längre än flugorna själva. Innan de färdiga spermierna kan lämna hanens testiklar för att befrukta honans ägg genomgår de många karaktäristiska stadier. Ett av dessa stadier infaller innan könscellen går från två till en kopia av varje kromosom. Två proteiner som det tillverkas väldigt mycket av just då är ThioredoxinT (TrxT) och Painting of fourth (POF).

Malin Svensson har upptäckt att flugor som saknar ett thioredoxin inte lever lika länge som vanliga vildtypsflugor, medan flugor som har mycket mer av detta protein än en vanlig fluga bättre klarar av en viss typ av kemisk stress, s.k. oxidativ stress. Slående nog kan man ta bort tre olika thioredoxiner samtidigt utan att flugorna dör, tvärtemot vad man skulle kunna vänta sig då thioredoxiner tidigare trotts vara nästintill livsnödvändiga. Till exempel har förändringar i mängden thioredoxin i många fall förknippats med olika sjukdomar, t.ex. cancer. Trots att thioredoxiner är mycket välstuderade har tidigare arbeten inte studerat vilka effekter brist på flera thioredoxin ger i en hel organism. Malin Svensson visar i sin avhandling att bananflugan är väldigt väl lämpad för just sådana studier av thioredoxin, något som kan ge en djupare förståelse för thioredoxiners funktion i kroppen.

Proteinet Painting of fourth (POF) binder längs hela bananflugans fjärde kromosom. Malin Svensson visar i sin avhandling att denna bindning är bevarad i olika bananflugearter. Det tyder på att POF har en viktig funktion. Forskargruppen har lyckats visa att POF är det första kända proteinet som kan kontrollera uttrycket av alla gener på en hel kromosom. Detta fenomen har tidigare bara observerats på könskromosomer. POF-proteinet uttrycks överallt i både honor och hanar, men i väldigt höga nivåer i hanens testiklar. Malin Svensson har visat att POF finns i cellkärnan i flera olika stadier under spermieutvecklingen, och att generna på den fjärde kromosomen aktiveras om det finns POF-protein i hanens könsceller. Dessa upptäckter kan i framtiden komma att förändra vår syn på hur kromosomer fungerar.

Malin Svensson växte upp i Vimmerby, Småland, innan hon flyttade till Umeå för att studera biologi och doktorera vid Umeå universitet.

Fredagen den 9 mars försvarar Malin Svensson, Umeå centrum för molekylär patogenes, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Thioredoxins and gene regulation in the Drosophila germline. Svensk titel: Thioredoxiner och gen-reglering i könscellerna hos Drosophila. Disputationen äger rum kl. 10.00 i Sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan. Fakultetsopponent är professor emeritus David Roberts, Genetics Unit, Biochemistry Department, Magdalen College, Oxford, Storbritannien.

För ytterligare information, kontakta: Malin Svensson Telefon: 070-565 20 30
E-post. malin.svensson@ucmp.umu.se

Redaktör: Karin Wikman