"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-21 Uppdaterad: 2023-03-24, 08:11

Banbrytande forskning gav ny produkt – Arevo bidrar till hållbar växtodling

NYHET Forskning om aminosyran arginin ligger till grund för Umeåföretaget Arevos innovativa växtnäringsprodukter för bland annat skogsbruk och jordbruk. Företaget är vinnare av Årets university spin-off 2023.

Text: Josefin Laestadius

Priset delas ut vid Umeågalan och går till ett företag som byggt sin verksamhet kring en affärsidé som har sin grund inom forskning eller studier vid Umeå universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå. Vi ställde några frågor till Rikard Höög, chef varumärke och marknadsföring, Arevo.

Hur kom det sig att företaget startades?

– Idén bakom Arevo kommer från professor Torgny Näsholms forskning om hur växter kan använda sig av organiskt kväve och i synnerhet aminosyran arginin som naturlig källa till kväve. Argininet har unika egenskaper som gör att det tas upp väldigt snabbt av växter och ger kraftig tillväxt av rötter. Samtidigt binder sig argininet hårt till marken, vilket gör att inget kväve läcker ut i omgivande miljö och vattendrag, säger Rikard Höög.

– Torgnys forskning uppmärksammades tidigt av Holmens plantskola i Gideå, där man såg möjligheten att undvika läckage av kväve från odlingen genom att ersätta konventionell gödsel med mer miljövänliga och effektiva näringsprodukter med arginin. De första produkterna utvecklades i nära samarbete med Holmen och har till idag använts till att odla och plantera över 570 miljoner skogsplantor.

Vilken samhällsutmaning vill ert företag bidra till att lösa?

– Arevo vill bidra till mer hållbar växtodling. Våra näringsprodukter kan minska behovet av gödsel och bidra till att växter blir mer livskraftiga, växer bättre och binder mer kol, utan risk att näring läcker till omgivande miljö och vattendrag.

– Ökad kolinbindning och minskat näringsläckage är två viktiga fokusområden för att nå klimatmålen. EU har exempelvis som mål att öka skogens kolinlagring från 225 till 310 miljoner ton CO2 per år senast 2030 och Farm to Fork-strategin siktar på att minska näringsläckage med 50 procent och reducera användningen av konventionell gödsel med 20 procent till 2030.

Vad har universiteten betytt för företagets framgångar?

– SLU har varit helt avgörande för upptäckterna bakom Arevo, bildandet av företaget och utvecklingen av våra produkter. Majoriteten av företagets anställda har någon koppling till SLU eller Umeå universitet, antingen som tidigare studenter eller anställda.

– Vi har löpande samarbeten med universiteten i vår forsknings- och utvecklingsverksamhet, till exempel vid utveckling av nya produkter.

Har du tips till andra som vill omsätta sin kunskap och forskning till en affärsidé?

– Det är viktigt att involvera kunder eller användare tidigt i processen för att säkerställa att det finns ett verkligt behov och för att kunna utveckla användarvänliga erbjudanden, produkter och tjänster. Sedan är det också viktigt att ta hjälp. Umeå har ett väldigt bra innovationssystem och det finns många duktiga människor att ta hjälp av, säger Rikard Höög.

 

 

 

Motiveringen till priset: "Här bemöts globala utmaningar med ett strategiskt arbetssätt och där lösningen är lika revolutionerande som enkel. Genom att förena stark forskning och gedigen kompetens med stora visioner för framtiden har vinnaren stor potential att fortsatt utveckla nuvarande och nya marknader. Med högaktuell och efterfrågad teknologi har de bevisat att det går att kombinera hög avkastning med klimatnytta".

Fakta

Farm to Fork-strategin är en EU-strategi för hållbara livsmedel. Läs mer om strategin.