"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-12-10

Banbrytande modern teolog i nytt ljus

NYHET Den tyske lutherske 1800-tals teologen Albrecht Ritschl har spelat en väldigt framträdande roll i modern teologi. I en ny avhandling vid Umeå universitet belyser Leif Svensson hur Ritschls teologiska tänkande formades av hans sociala tillhörighet.

Text: Per Melander

Studien visar att Ritschls teologiska projekt måste förstås mot bakgrund av den bildade eller intellektuella medelklass som han själv tillhörde, en social grupp vars samhällssyn hade ett stort genomslag i dåtidens Tyskland – inte minst därför att dess medlemmar mer eller mindre kontrollerade universiteten, pressen och föreningslivet.

1800-talet var dessutom en tid när alltfler tyska bildade borgare förlorade sin gudstro och förnekade att tillvaron har en högre, andlig dimension. Leif Svensson argumenterar för att Ritschls teologi i betydande utsträckning knyter an till den bildade medelklassens värderingar och intressen samt genomsyras av en ambition att motverka avkristningen av det intellektuella livet Tyskland.

Kontakt:

Leif Svensson, leif.svensson@umu.se, tel. 090-786 56 96

Om disputationen:

Lördagen den 15 december försvarar Leif Svensson, institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, sin avhandling i teologi med titeln A Theology for the Bildungsbürgertum: Ritschl in Context.

Disputationen äger rum kl. 13.15 i Humanisthuset, Hörsal E. Opponent är Johannes Zachhuber, Professor of Historical and Systematic Theology, Faculty of Theology and Religion, University of Oxford.

Avhandlingen A Theology for the Bildungsbürgertum – Ritschl in Context finns publicerad digitalt.