"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-12-12

En studie om barn, idrott och delaktighet

NYHET Under de senaste fem åren har Allmänna arvsfonden beviljat medel till projekt som handlar om idrott och delaktighet för barn och ungdomar, på flera olika platser i Sverige. Nu har Inger Eliasson vid Pedagogiska institutionen fått uppdraget att undersöka dessa projekt närmare.

Inger Eliasson har fått uppdraget av Kammarkollegiet att undersöka vilka erfarenheter och kunskaper som görs i relation till dessa projekt med fokus på barn, idrott och delaktighet. Vidare är ambitionen att öka kunskapen om projekten utifrån ett barnperspektiv och barns delaktighet i genomförande av projekt. Studien pågår 2019-2021.