"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-06-08

Avhandling: Barn med reumatism behöver stöd för att vara delaktiga i vården

NYHET Barn som har sjukdomen barnreumatism undviker ibland att berätta hur de mår för sin familj eller vårdpersonal, för att inte göra sina nära oroliga eller för att de upplever sig stämplade som reumatiker. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Text: Ola Nilsson

– För att underlätta för barnen behöver vårdpersonalen anpassa sitt bemötande så att det öppnar för barnen att berätta om självupplevda problem och utmaningar i vardagen, säger Veronica Lundberg, doktorand vid Umeå universitet.

I sin avhandling vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering har Veronica Lundberg följt 53 barn som diagnostiserats med barnreumatism, Juvenil idiopatisk artrit, JIA. Barnen och deras föräldrar besvarade tre olika enkäter och ett genomgick ett test för mental hälsa. Fyra barn och två unga vuxna med barnreumatism samt fyra föräldrar deltog dessutom i tio separata arbetsseminarier. Vidare analyserades tre olika fokusgrupper som vårdpersonal i barnreumatismteam deltog i.

Det framkom att barn kunde ha problem att kommunicera sina problem och att de kunde undvika att berätta om dem av flera olika skäl. Att berätta hur illa de mådde kunde resultera i att det skulle tas blodprover eller att de fick mer medicinering som de fick biverkningar av. Vissa barn var så vana vid sina smärtor och besvär att de tryckte ned sådana känslor. Andra barn kunde uppleva att de hade berättat om problem men inte blivit lyssnade på eller hjälpta, och därför kände det lönlöst att upprepa sin berättelse.

Även positiva sidor framkom. När barnen träffade vårdpersonal som var positivt inställda och bemötte barnen på ett personligt sätt, var det lättare att berätta. När barnen blev lite äldre, träffade de gärna vårdpersonalen på egen hand utan föräldrarna. Barnen upplevde då att besöken blev annorlunda, att personalen kommunicerade på ett annat sätt och att barn och vårdgivare lärde känna varandra bättre.

Barnreumatism, JIA, är den vanligaste reumatologiska sjukdomen hos barn. Barn med JIA kan uppleva fysiska begränsningar, påverkan på skolarbete och fritidsaktiviteter, känsla att vara annorlunda och försämrad hälsorelaterad livskvalitet.

Till avhandlingen

Om disputationen

Veronica Lundberg, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, försvarar fredag 12 juni kl. 09.00 sin avhandling Barn med Juvenil idiopatisk artrit: Hälsorelaterad livskvalitet och delaktighet inom hälso- och sjukvården. Fakultetsopponent Eva Broström, Karolinska Institutet, Stockholm. Huvudhandledare Anncristine Fjellman Wiklund. Plats: Bergasalen, Norrlands universitetssjukhus.

Kontakt

Veronica Lundberg
Övrig/annan befattning
E-post
E-post