"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-12-16

Barncancerfonden stöder forskning i Umeå

NYHET Barncancerfonden anslår 73 miljoner till forskning om barncancer utifrån höstens ansökningar. I Umeå får två forskare - Viveca Lind och Roger Henriksson - ta del av projektanslag på 1,4 miljoner kronor.

– Barncancerfondens stöd gör att vi kan öka kunskapen om hur vi kan underlätta för barn som genomgår strålbehandling, säger forskaren Viveca Lindh, institutionen för omvårdnad.

De vanligaste formerna av barncancer är leukemier och hjärntumörer, cancertyper som tillsammans står för mer än hälften av alla diagnoser. Men även andra typer av tumörer drabbar barn.

I Umeå går nu 900 000 kronor till utvecklingen av omvårdnaden för barn och föräldrar i samband med strålbehandling. I projektet, som omfattar ett brett samarbete över landet, ska kunskap om föräldrars och barns upplevelser i samband med strålbehandling samlas in.

Strålbehandling uppfattas ofta som främmande och därmed skrämmande av både barn och föräldrar. Barnet måste ligga helt stilla och dessutom vara ensamt i behandlingsrummet. Det förekommer därför att det behövs narkos eller lugnande medel för att kunna genomföra behandlingsserien som kan omfatta en period på tre till sex veckor. Det är en fördel om narkos kan undvikas – i synnerhet om den måste upprepas dagligen under en längre period.

I projektet jämförs nuvarande rutiner med en metod för förberedelse framtagen i samarbete mellan medicinsk expertis och Designhögskolan. Bland annat får barn och föräldrar förbereda sig hemma och på strålbehandlingsavdelningen med hjälp av en fiktiv berättelse på surfplatta.

– Vi tror att barn och föräldrar som får möjlighet att förbereda sig enligt ett sådant upplägg blir tryggare och upplever mindre oro under behandlingsperioden, säger Viveca Lindh. Det blir extra viktigt med samordnade rutiner för förberedelser och omhändertagande när många barn inom kort kommer att få sin behandling vid Skandionkliniken i Uppsala. Målet är att våra erfarenheter från projektet kan appliceras i den vårdkedjan.

Den andra forskaren i Umeå som får anslag från Barncancerfonden är Roger Henriksson, institutionen för strålningsvetenskaper, som får 500 000 kronor till projektet "Betydelsen av LRIG-proteiner vid hjärnstamsgliom hos barn".

Redaktör: Mattias Grundström Mitz