"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-09-19

Barnen klarar sig bra på nätet men gör det utan hjälp från vuxna

NYHET Barn hanterar nätets baksidor på ett intelligent och medvetet sätt. Det visar Elza Dunkels, Umeå universitet i sin avhandling om barns användning av internet, vilken bygger på en intervjustudie med drygt 100 barn i skolår 6.

De negativa sidorna är inte särskilt framträdande när barnen i studien berättar om sina internetvanor, vilket är raka motsatsen till hur ungas internetanvändning ofta beskrivs i medierna. I stället tycks internet tillföra något positivt i deras liv. Internet är en arena för kommunikation med andra, en arena som på vissa sätt skiljer sig från dem som finns i riktiga livet. Vissa barn har tagit till sig detta sätt att kommunicera medan andra är mer tveksamma.

Barnen känner till vilka faror som finns men de flesta är inte oroliga för egen del. Några av de negativa fenomen som barnen lyfter fram är oönskat innehåll, t ex pornografi, desinformation och irriterande reklam. Andra är tekniska problem som datorvirus, långsam uppkoppling och krånglande datorer. Många berättar också om risker förknippade med farliga eller bara otrevliga personer.

Barnen har utvecklat motstrategier mot de olika baksidorna, men det tycks inte vara medvetna strategier i den meningen att de pratar om det som strategier. De flesta barn kommer inte ihåg hur, när eller av vem de lärt sig dessa strategier. I stället tycks informationen vara inbäddad i miljön. ”Jag har listat ut det på nåt sätt” eller ” det står där man ska trycka” är vanliga formuleringar. Kunskapen som barnen utvecklar ur denna inbäddade information utvecklar man på egen hand framför datorn eller tillsammans med kompisar. Ibland, men påfallande sällan, är vuxna inblandade i kunskapsprocessen.
– Jag har försökt lyfta fram barns syn på detta omdebatterade fenomen – faror på nätet. För många vuxna är medierapporterna den enda kontakt de har med dessa nya risker våra barn utsätts för. Ytterst sällan hör man barnens tankar om sin egen miljö. Den bild som kommer fram i min avhandling skiljer sig en hel del från mediernas, säger Elza Dunkels.

Fredagen den 28 september försvarar Elza Dunkels, institutionen för interaktiva medier och lärande, Umeå universitet sin avhandling Bridging the Distance - Children's Strategies on the Internet (Att överbrygga avståndet – barns strategier på internet). Disputationen äger rum kl 10.00 i hörsal G, Humanisthuset. Fakultetsopponent är professor Ola Erstad, Universitetet i Oslo.

Elza Dunkels nås på: Tel: 090-786 60 53 Mobil: 070-273 53 23.
E-post: elza.dunkels@educ.umu.se

Redaktör: Lars Erik Öhlund