"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-06-06

Barns tankar blir utställning på Bildmuseet

NYHET Vad är viktigt för ett bra liv? Kulturverket ställde frågan till svenska och italienska barn och de visste precis. Nu har barnens åsikter blivit konst i samarbete med Kulturverkets konstnärliga ledare. Utställningen öppnar 6 juni på Bildmuseet.

Bildmuseet 6 juni - 5 september 2010

I Alla har rätt medverkar 411 förskolebarn och grundskoleelever från Sävar, Stöcke, Holmsund, Obbola, Rom och Bologna. De yngsta barnen fick berätta vad de tyckte var viktigt för ett bra liv. En stor del av dem svarade att hemmet är väldigt viktigt, men förstås också de personer, djur och föremål som kan finnas där.

När det stod klart hur viktigt själva huset var som symbol för ett bra liv, valde Kulturverket arkitekturen som ett första steg in i det fortsatta arbetet. Alla klasser fick besök av konstvetaren Ivar Tornéus, som visade bilder och talade om arkitektur och boende. Utifrån dessa tankar jobbade eleverna vidare tillsammans med Kulturverkets konstnärliga ledare. Samtal om ett bra liv, om barns rättigheter, om arkitektur och konst har varit utgångspunkten, och eleverna har uttryckt sig i ord och bilder, berättelser, filmer, modellbyggen och musik beroende på den estetiska inriktningen hos projektledarna. Därefter har Kulturverket arbetat vidare utifrån elevernas uppslag och har på så sätt skapat verken i utställningen Alla har rätt. Utställningstiteln är hämtad från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 25, ”Alla har rätt till ett bra liv …”

Kulturverket drivs av Umeå kommun och har till uppdrag att ta till vara ungas kreativitet, öka ungas delaktighet i kulturlivet och utveckla estetiska lärprocesser i skolan. Utställningen Alla har rätt är en del av projektet Forskning är väl ingen konst, där Kulturverket tillsammans med bland annat lärarutbildningen vid Umeå universitet provar en modell för hur estetiska ämnen kan samverka med skolans allmänna ämnen. Projektet stöds av Allmänna Arvsfonden.

Medverkande i Alla har rätt

411 förskolebarn och grundskoleelever från Sävar, Stöcke, Holmsund, Obbola, Rom och Bologna

Lenita Brodin-Berggren, konstnär och bibliotekarie, Kulturverket Jan Ferm, kompositionslärare och kompositör, Kulturverket Frida Hammar, animatör och illustratör, Kulturverket Fredrik Oskarsson, filmare, Kulturverket Göran Wretling, musiklärare och kompositör, Kulturverket Emanuela Gualersi, animatör och grafisk designer, Rom Lena Stefenson, regissör och dramaturg, Bologna Marianne Folkedotter, berättarantikvarie, Västerbottens museum Ivar Tornéus, konstvetare Emilie Eiderborn-Larsson, lärarstuderande Kristoffer Gustafsson, lärarstuderande Anna Niklasson, lärarstuderande Fredrik Lindgren, lärarstuderande
Bengt Hultman, rektor och sakkunnig i mänskliga rättigheter och barnkonventionen

Kontaktinformation

För ytterligare information, kontakta Margareta Ling, Kulturverket, 070 - 361 32 27
Sofia Johansson, Bildmuseet, 090 - 786 93 53

Redaktör: Helena Vejbrink