"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-04-05

Bästa studentuppsats om Idrott 2015-2016

NYHET SVEBI, Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning, inbjuder studenter till en tävling om bästa uppsats på avancerad nivå (15-30 hp) med ett idrottspedagogiskt, idrottspsykologiskt, idrottssociologiskt eller annat samhällsvetenskapligt idrottsämne. SVEBI arrangerar varje år en tvådagarskonferens. Den /de student(er) som vinner uppsatstävlingen inbjuds att hålla ett anförande på SVEBIs årskonferens i november.

SVEBI inbjuder studenter till en tävling om bästa studentuppsats (15-30 hp) inom beteendevetenskap-samhällsvetenskap på avancerad nivå.

Kriterier för deltagande i uppsatstävlingen

  • Deltagarna måste vara medlem i SVEBI 2015-2016
  • Uppsatsen skall gälla avancerad nivå och vara examinerad på universitet/högskola i Sverige under perioden 1 september 2015 – 10 juni 2016
  • Vinnaren/vinnarna får presentera uppsatsen på SVEBIs årskonferens i Örebro den 16-17 november
  • Tävlingsbidragen skall skickas in senast den 20 juni

Tidsplan

160620 Uppsatsen skickas in elektroniskt160831 Besked till vinnaren/vinnarna
161116 Presentation av uppsatsen

Procedur

Uppsatsen (2 exemplar, ett original och ett avidentifierat) samt uppgift om examinationsdatum, handledare och betyg skickas till Erwin Apitzsch.

Om mer än totalt tio uppsatser anmäls till tävlingen skall den/de institution(er) som har anmält fyra eller fler uppsatser avgöra vilka tre (alternativt fler så att det totalt blir maximalt tio uppsatser) som skall delta i tävlingen.

Sätt in medlemsavgiften till SVEBI om detta inte redan är gjort.

Medlemskap i SVEBI

Studentmedlemskap i SVEBI kostar endast 50 kronor per år och insättes på SVEBIs postgirokonto 25 18 21–5. Märk talongen med namn, adress och mailadress. Om du betalar via nätet var vänlig sänd ett mejl med dina persondata till kassören.

SVEBI svarar för vinnarens/vinnarnas resa inom Sverige (resan skall beställas senast 14 dagar efter beskedet och billigaste färdsätt skall användas), logi samt anmälningsavgift till årskonferensen.

Information

Kontakta Erwin Apitzsch, SVEBI, Tel 0708-144865.

Redaktör: Anna-Karin Eriksson