"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-09-19

Bättre cancerbehandling med effektivare dosberäkning

NYHET Genom moderna, mer effektiva beräkningsmodeller för stråldoser kan risken för fel vid strålbehandling av cancer minskas och ännu högre precision bli möjlig, skriver Jörgen Olofsson i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 22 september.

De doser som ges till patienter vid strålbehandling av cancer är i allmänhet mycket höga, helt enkelt därför att låga doser inte förmår utplåna tumören. Alltför höga doser kan emellertid resultera i allvarliga komplikationer vilket betyder att utrymmet för misstag är minimalt. De höga dosnivåerna leder också till att behandlingen bara kan ges en gång, det finns ingen andra chans. Strålbehandling av cancer innehåller därför ett stort mått av säkerhetstänkande där man bl.a. vill verifiera att den stråldos som ges till patienten verkligen överensstämmer med den planerade. Goda behandlingsresultat kräver ofta att avvikelsen inte blir större än någon enstaka procent.

De senaste 5–10 åren har allt mer avancerade tekniker utvecklats, mest uppmärksammad är s.k. intensitetsmodulerad strålbehandling (IMRT). Dessa behandlingstekniker ställer emellertid nya krav på de modeller som används vid beräkningen av stråldoser. Vanliga förenklingar i de etablerade beräkningsmodellerna riskerar att orsaka fel i stråldosen hos patienten.

I avhandlingen utvecklas och utvärderas mer moderna och effektiva beräkningsmodeller, framför allt de metoder som används kliniskt för kvalitetssäkring av enskilda behandlingsplaner. Särskild vikt har lagts vid att förenkla användningen utan att för den skull göra avkall på noggrannheten hos beräkningsresultaten. Jämförelser med experimentdata visar också att detta fungerar.

Avhandlingen omfattar även en systematisk kartläggning av de återstående osäkerheter som är kopplade till de nya beräkningsmodellerna. Detta möjliggör säkrare kliniska rutiner där risken för oacceptabla avvikelser, dvs. behandlingar med bristande kvalitet, kan minimeras. Arbete pågår med att överföra resultaten till ett datorprogram som är anpassat för kliniskt bruk.

Jörgen Olofsson är uppvuxen i Vännäs och tog 1996 en fil. mag. i fysik med inriktning mot medicinsk strålningsfysik vid Umeå universitet. Han arbetar som leg. sjukhusfysiker vid Radiofysiska laboratoriet, Norrlands universitetssjukhus (NUS), Umeå. Hans e-postadress är jorgen.olofsson@vll.se, tel. 090-785 84 31, mobil 070-604 39 30.

Avhandlingen läggs fram fredagen den 22 september vid Inst. för strålningsvetenskaper, Radiofysik, Umeå universitet, och har titeln Developing and evaluating dose calculation models for verification of advanced radiotherapy. Svensk titel: Utveckling och utvärdering av dosberäkningsmodeller för verifikation av avancerad strålbehandling.

Disputationen äger rum kl. 13.00 i sal 244 (Lionssalen), by. 7 (Jubileumskliniken), Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är docent Crister Ceberg, Lunds universitet.

Redaktör: Hans Fällman