"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-06-07

Bättre diagnostik med alternativt salivprov

NYHET Mätning av kortisol och kortison i saliven har mycket god diagnostisk träffsäkerhet för Cushings syndrom med flera olika mätmetoder. Salivkortison är okänsligt för kända felkällor, som spår av blod i salivproven, om patienten har andra sjukdomar, har ätit lakrits, använder p-piller samt är tillförlitligt även vid provtagning för binjurebarkssvikt.

Text: Claes Björnberg

Salivprov för mätning av kortisol sent på kvällen är ett enkelt och bra test vid misstänkt Cushings syndrom, då kroppen producerar för mycket av stresshormonet kortisol. I en avhandling av Nils Bäcklund, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, visas att salivprov av den inaktiva nedbrytningsprodukten kortison är ännu bättre för att skilja sjuka med Cushings syndrom från friska.

Avhandlingen visar också att salivprov för kortisol och kortison ger bra diagnostisk säkerhet vid ett annat vanligt test för Cushing, som tidigare krävt blodprov, vilket gör undersökningen skonsammare för patienten och mer kostnadseffektiv.

– Vi har också jämfört många av landets metoder som används kliniskt för att analysera salivkortisol och salivkortison och kan visa att alla ger hög diagnostisk träffsäkerhet för Cushings syndrom, med visst övertag för salivkortison analyserat med vätskekromatografi kopplat till masspektrometri, säger Nils Bäcklund.

Salivkortison påverkas mindre

Salivprov är enkelt och effektivt, men kan vara underutnyttjat delvis på grund av brist på gränsvärden för att skilja sjuka från friska. Det finns också osäkerhet kring felkällor som kan påverka resultatet, bl.a. spår av blod eller hydrokortisonkräm i salivprovet.

– Vi har etablerat robusta kliniskt användbara normalvärden för salivkortisol och kortison, säger Nils Bäcklund.

Han har också visat att salivkortison påverkas betydligt mindre av felkällor som höjer nivåerna av salivkortisol, såsom lakritskonsumtion, blod i saliven och hydrokortisonkräm.

– Vi visar att intag motsvarande 100 gram vanligt lakritsgodis kan ge falskt ökade nivåer av salivkortisol med 49 procent, vilket beror på hämning av ett enzym i spottkörtlarna som omvandlar kortisol till kortison. Effekten av lakrits finns kvar i upp till sex dagar, medan salivkortison inte påverkas alls av lakritsintag, säger Nils Bäcklund.

Mindre oro hos friska

Sedan tidigare är det känt att östrogen-innehållande p-piller ger falskt ökade nivåer av kortisol i blodet, vilket medför en risk att friskförklara kvinnor med p-piller som egentligen behöver behandling för binjurebarkssvikt.

– Framför allt salivkortison är betydligt mindre känsligt för p-piller. Vi föreslår ett gränsvärde för salivkortison för både kvinnor med och utan p-piller för att utesluta binjurebarkssvikt vid det vanligaste diagnostiska testet, så kallat Synacthentest. Denna förbättring minskar risken att felaktigt friskförklara en svårt sjuk kvinna med p-piller, genererar mindre oro hos friska och minskade kostnader för vidare utredning som osäker diagnostisk annars medför, säger Nils Bäcklund.

– Genomgående har salivkortison stuckit ut som den stabilaste analysen och den som ger bäst diagnostisk träffsäkerhet. Jag framhåller därför salivkortison som det man i första hand ska analysera vid diagnostik av både över- och underproduktion av kortisol.

Metod: Samtliga studier är prospektiva, där 3 av 4 är fall-kontrollstudier för att utvärdera diagnostiska tester vid analys av salivkortisol och salivkortison. Normalvärden beräknas för salivkortisol och salivkortison, om faktorer såsom ålder, p-pilleranvändande och samsjuklighet påverkar nivåerna samt hur den diagnostiska träffsäkerheten skiljer sig. Arbete 3 är en ”dose finding”-studie för att utröna hur mycket blodtillblandning i salivprover samt hur mycket lakrits som behöver intas för att påverka salivkortisol och salivkortison och hur länge lakrits-effekten sitter i.

Nils Bäcklund kommer ursprungligen från Umeå men bor numera i Täfteå med fru och barn. Under den närmaste tiden kommer han att fokusera på att slutföra specialistutbildningen med inriktningen endokrinologi samtidigt som forskningsglöden hålls vid liv.
Telefon: 070-604 17 30

Om disputationen

Om disputationen

Nils Bäcklund, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling Biokemisk diagnostik av hyper- och hypokortisolism med salivprover – Fallgropar och hur man undviker dem fredag 9 juni kl. 09:00 i 1D T9 lärosal A.