"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-14

Bättre förståelse av inlärningsprocessen

NYHET Ett forskningssamarbete mellan matematikdidaktik, psykologi och neurovetenskap har fått 1 miljon kronor i forskningsstöd från Kempestiftelserna. Projektet koordineras av Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik, (UFM), vid Umeå universitet.

Projektet “Learning by imitative and creative reasoning” är en samverkan mellan olika forskningsområden som ska ledare till en djupare förståelse av inlärningsprocessen.

Fyra viktiga inlärningsmodeller som ger olika förutsättningar att förstå matematik ska studeras utifrån ett matematikdidaktiskt perspektiv och från ett neurovetenskapligt perspektiv. Data från intervjuer, beteendestudier och studier av hjärnaktivitet kopplas samman via ett tredje forskningsområde, kognitiv psykologi.– Den här typen av interdisciplinär samverkan mellan neurovetenskap och utbildningsvetenskap är relativ ny men får allt mer internationell uppmärksamhet, säger professor Johan Lithner, UFM.
Forskargruppen består av Bert Jonsson och Timo Mäntylä, Institutionen för psykologi, Lars Nyberg, Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning, Johan Lithner och Torulf Palm, UFM.

För mer information, kontakta:Professor Johan Lithner, Institutionen för matematik och matematisk statistikTelefon: 070-587 31 34
E-post: johan.lithner@math.umu.se