"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-02-14

Bättre miljö med IT

NYHET Regeringen vill med ett rundabordssamtal väcka frågan om IT och hållbar utveckling. Men redan idag finns det flera IT-företag i Umeå som satsar på IT och miljö, som exempelvis GoEco och SpaceTime.

GoEco och SpaceTime är två Umeåföretag som satsar på IT och miljö.

IT- och regionminister Anna-Karin Hatt bjuder på måndag den 14 februari in aktörer från organisationer, myndigheter och företag inom framförallt bygg-, energi-, IT- och transportsektorerna för att diskutera hur IT:s potential till miljöförbättringar kan utnyttjas till fullo.

IT beräknas idag stå för två procent av de globala koldioxidutsläppen. Samtidigt bedöms IT ha en potential på 15 procent för att åstadkomma minskade koldioxidutsläpp inom andra områden, framförallt byggande, boende, energi och transporter. IT är därmed ett viktigt verktyg för att uppnå de ambitiösa klimatmål som Sverige satt upp - att minska koldioxidutsläppen med 40 procent till 2020.

Flera företag i landet satsar redan på att utveckla tjänster för miljöförbättring med stöd av IT. GoEco är ett lokalt exempel från Umeå som drivs av studenter från Interaktion och Design vid Umeå universitet. Tjänsten är utvecklad för mobiltelefoner där miljöpåverkan kollas genom att man kan mäta sina dagliga transporter med bil, buss, cykel och gång.

– Det är en väldigt enkel tjänst som man startar upp i telefonen. Huvudsyftet är att få folk att se den mer miljörelaterade aspekten, men du som privatperson kan också få en direkt hälsomässig och ekonomisk vinning av tjänsten, säger Fredrik Jonsson, en av studenterna bakom tjänsten.

Ett annat exempel är Umeåföretaget Spacetime som fått 1,2 miljoner från Vinnova för att utveckla en reseplanerare för hållbart resande. Syftet är att göra framtidens resande smartare sett såväl ur ett ekonomiskt och miljömässigt som ett socialt perspektiv.

På nationell nivå sker rundabordssamtalet kring IT och miljö inom ramen för arbetet med att ta fram en Digital Agenda för Sverige - en ny nationell IT-strategi.

Text och foto: Mikael Hansson