"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-09-28

Bättre scheman med Sudoku?

NYHET Att schemaläggning är knepigt kan vilken studierektor som helst intyga. Lars-Daniel Öhman, Umeå universitet, undersöker i sin avhandling när det går att göra optimala scheman med liknande principer som för Sudokupussel.

Det är ett svårlöst problem att planera hur resurser ska fördelas, och det finns ingen generell snabb metod för att hantera det. Det man kan hoppas på är att hitta kriterier för att säga om en lösning överhuvudtaget är möjlig, om vissa speciella krav ställs på den. Exempelvis kanske det anses inhumant att ha 80 minuter matematiklektion sent på fredag eftermiddag. Lars-Daniel Öhman analyserar i sin avhandling restriktioner av typen ”den klassen kan inte ha den lektionen den tiden”.

Han kommer fram till ett antal olika fall där det går att lägga schemat så att alla önskemål är uppfyllda, och ett antal olika fall där vissa önskemål omöjligtvis kan uppfyllas. Bland annat visar han att man med ett rullande schema om två perioder, och fler än två behövs inte, kan tillfredsställa alla önskemål under åtminstone en av de två perioderna. Analysen av frågor som dessa leder till så kallade latinska kvadrater, som i ett specialfall på senare tid blivit kända för en bredare allmänhet som Sudokupussel.

Fredagen den 6 oktober försvarar Lars-Daniel Öhman, institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Hov to Do what You Want to Do when You Can Not Do what You Want – On Avoiding and Completing Partial Latin Squares. Svensk titel: Hur du gör det du vill göra när du inte kan göra vad du vill – Om att undvika och komplettera partiella latinska kvadrater. Disputationen äger rum klockan 10:15 i sal MA 121, MIT-huset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är Dr. Tristan Denley, Department of Mathematics, University of Mississippi.

För ytterligare information, kontakta: Lars-Daniel Öhman, institutionen för matematik och matematisk statistik Telefon: 090-786 59 36
E-post: lars-daniel.ohman@math.umu.se

Redaktör: Karin Wikman