"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-05-24

Bättre tabletter med kemometri

NYHET Med hjälp av nya metoder kan utvecklingen av läkemedel och andra produkter i tablettform underlättas och bli effektivare. Det visar Jon Gabrielsson, Umeå universitet, i den avhandling han försvarar den 28 maj.

Traditionellt väljs ämnen till tabletter baserat på tillverkarens erfarenhet, vilket kan begränsa urvalet. Med hjälp av nya metoder kan ämnen som ska utvärderas väljas förutsättningslöst. De nya metoderna innebär också att många ämnen kan studeras med relativt få försök.

Efter att tabletterna testats kan samband, mellan olika blandningar av ämnen och tabletternas egenskaper, fastställas med matematiska modeller. De kan sedan användas för olika ändamål, som att till exempel göra en tablett så snabblöslig eller så hård som möjligt eller att få tabletten att sönderfalla efter en viss tid.

De nya metoderna kan även komma mindre företag i läkemedelsbranschen till nytta eftersom det inte kräver så omfattande resurser.

Försöksplanering, där flera faktorer varieras på ett strukturerat sätt, används för att få ut så mycket information som möjligt från en serie experiment.

Multivariat dataanalys, som gör det möjligt att utvärdera många variabler samtidigt, är en typ av matematiska modeller som används för att sammanfatta stora datamängder på ett överskådligt sätt.

Tabletthjälpämnen, det vill säga de ämnen som utgör allt förutom den aktiva substansen i en tablett, har karakteriserats med många fysikaliska eller (främst) spektrala variabler.

Genom att använda multivariat dataanalys kan de variabler som beskriver ämnena summeras till ett fåtal nya variabler. På detta sätt kan antalet variabler minskas avsevärt och de nya variablerna kan användas som faktorer i försöksplanering, vilket gör att många tabletthjälpämnen kan studeras med relativt få försök. Försöken ska värdera effekterna av både val av olika hjälpämnen och den kvantitativa sammansättningen av dem i tabletterna.

E-publicering:
publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=268

Avhandlingen baseras på ett samarbete med Pharmacia AB, Consumer Healthcare, Helsingborg, Sverige, som i huvudsak utvecklar produkter för rökavvänjning. Kemometri är enkelt uttryckt matematisk statistik tillämpad på kemiska problem. Det handlar om hur man kan få ut intressant information ur stora kemiska datamängder och hur man kan genomföra experiment så att de ger relevant information. Kemometrisk metodik har många praktiska tillämpningsområden inom bland annat läkemedelskemi och industriell produktion av kemiska produkter. Till exempel kan kemometrin förklara hur en specifik kemisk struktur ger upphov till vissa egenskaper som smak, läkemedelsförmåga och giftighet. 

Fredagen den 28 maj försvarar Jon Gabrielsson, kemiska institutionen, organisk kemi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Multivariate methods in tablet formulation. Svensk titel: Multivariata metoder inom tablettformulering. Disputationen äger rum kl 9.00 i KB3B1, KB-huset. Fakultetsopponent är doktor Marc Brown, Department of Pharmacy, King´s College, London.

Jon Gabrielsson nås på:Telefon: 090-786 53 59Mobil: 070-699 59 98
E-post: jon.gabrielsson@chem.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg