"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-03-25

Bättre vardag med "smarta kök"

NYHET Kan interaktiva smarta kök underlätta vardagen för äldre personer? Det har en grupp studenter vid masterprogrammet för människa-datorinteraktion vid Umeå universitet undersökt.

Smarta hem som med digital teknik hjälper de boende till enklare vardag har det talats om i över tio år. Men tekniken har ännu inte slagit igenom på bred front. Fortfarande behövs mer kunskap om hur människor kan interagera med datorer i vardagen, inte minst för de som inte har så stor teknikvana.

En grupp studenter på masterprogrammet för människa-datorinteraktion vid Informatik på Umeå universitet har därför under åtta veckor, tillsammans med forskare och arbetsterapeuter, studerat hur äldre personers vardag kan förbättras med hjälp av ett så kallat ”smart kök”. Studenterna har undersökt om det går att påverka människors beteende genom att bygga ett interaktivt kök och hur ett sådant skulle kunna designas. Kan exempelvis tekniken underlätta för en äldre person med kognitiva besvär och minnesnedsättning att koka ett ägg?

Under kursens redovisning berättade studenterna hur de noterat hur människor rör sig i ett kök, vilka aktiviteter som äger rum och vilka ytor som skulle kunna göras interaktiva. Kylskåpet, kokboken och inköpslistan kanske kan samarbeta i ett smart kök? Hur designar man bäst den miljö i vilket detta samarbete sker?

Studenterna vid masterprogrammet för människa-datorinteraktion redovisar resultaten från studierna kring "smarta kök".

Studenterna betonade att ett smart kök ska förenkla och hjälpa användaren i de vardagliga sysslorna. Det är viktigt att tekniken inte ”kapar” armar utan ”förlänger” dem, menade de.

– Att arbeta med användarvänlighet och interaktionsdesign är mycket intressant och lärorikt, menar Javad Hatami, en av studenterna på programmet. Tillsammans med de övriga studenterna har han fått jobba med så kallad ubiquitous computing, vilket innebär att datorer finns inbyggda i den vardagliga miljön men hela tiden håller sig i bakgrunden utan att vara påträngande.

Studenterna har jobbat i grupper som varit internationellt sammansatta med deltagare från många olika länder.

– Det är jätteroligt att jobba i en grupp med så många nationaliteter. I vår grupp har vi deltagare från fyra länder - Sverige, Grekland, Iran och Indien, säger Vasiliki Mylonopoulou som själv kommer från Grekland.

Att designa det smarta hemmet var ett av flera teman som de framtida interaktionsdesignerna arbetade med under kursen Avancerad människa-datorinteraktion. Ett antal grupper arbetade på uppdrag för landstinget med nyutveckling av organisationens journalsystem.

Redaktör: Mikael Hansson