"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-18

Bättre verktyg för att analysera cellgifter

NYHET Platinabaserade cellgifter används för att effektivt behandla olika cancerformer. Tyvärr förekommer biverkningar och tumörer blir ofta resistenta mot behandlingen. Yvonne Nygren, Umeå universitet, presenterar i sin avhandling nya analysverktyg som i framtiden kan ge en bättre behandling med dessa cellgifter.

Cisplatin är ett platinabaserat läkemedel som är mycket effektivt för behandling av bland annat testikel-, livmoder- och hudcancer. Yvonne Nygren har i sin doktorsavhandling utvecklat förbättrade analysmetoder och använt dem för att bättre förstå den fundamentala funktionen hos cisplatin.

Hon har bland annat undersökt hur mycket cisplatin som tas upp i celler. Med en ny känsligare metodik har hon kunnat visa att en del av det cisplatin som tas upp återfinns obundet inne i tumörceller.
– Det är viktigt eftersom cisplatin måste finnas fritt i cellen för att kunna fungera som cellgift. Men i mina studier kunde jag också visa att visa kemiska föreningar inne i tumörcellen, till exempel proteiner, binder till cisplatin. Detta kan vara en av de mekanismer som gör läkemedlet mindre effektivt, säger hon.

Med de utvecklade metoderna har hon till sist också kunnat visa att proteinerna bildar olika kemiska mönster i tumörceller som är känsliga för cisplatin jämfört med de som är resistenta.
– Detta är ytterligare en indikation på att just inbindning till specifika proteiner kan vara avgörande för läkemedlets funktion, berättar Yvonne Nygren.

Avhandlingen är e-publicerad:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-37400

För ytterligare information, kontakta gärna:

Yvonne NygrenKemiska institutionen, Umeå universitetTelefon: 090-7865481
E-post: yvonne.nygren@chem.umu.se

Efter 1/12-2010 nås Yvonne Nygren påFörsvarets Forskningsanstalt, FOI, 901 82 UmeåTelefon: 090-106600
E-post: yvonne.nygren@foi.se


Om disputationen

Fredagen den 26 november försvarar Yvonne Nygren, kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”Advances in analytical methodologies for studies of the platinum metallome in malignant cells exposed to cisplatin”. Svensk titel: ”Förbättrade analytiska metodologier för studier av platina-metallomet i maligna celler exponerade för cisplatin”.
Disputationen äger rum kl 13.00 i Sal KB3B9, Stora Hörsalen, KBC. Fakultetsopponent är Prof. Bente Gammelgaard, Department of Pharmaceutics and Analytical Chemistry, Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of Copenhagen.