"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-10-13

Beakta smärtor i behandling av stressbesvär

NYHET Värk och smärta i muskler är vanliga hos människor med stressrelaterade besvär. Stressbehandlingen bör därför också sikta på att minska smärtsymtomen, framhåller Marina Heiden i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 19 oktober.

I sina studier av samband mellan stress och smärta visar Marina Heiden att människor som varit sjukskrivna under lång tid på grund av stressrelaterade besvär också har tydliga symtom på värk och smärta i muskler. Det kan vara en bidragande orsak till att det är svårt att rehabilitera de här människorna så att de återigen kan bli aktiva i arbetslivet, menar hon.

När två typer av behandling mot stressrelaterade besvär – kognitiv beteendeträning och fysisk aktivitet – utvärderades fann hon att deltagarnas rapporterade smärta och smärtkänslighet inte nämnvärt förbättrades efter behandlingen. Ingen förändring sågs heller i deltagarnas återgång till arbete under studien. Trots frånvaron av behandlingseffekter på smärta och arbetsåtergång fann man en förbättring av markörer för stress och utbrändhet under den tolv månader långa uppföljningstiden.

Antalet deltagare som skattade lika god hälsa som friska individer ökade stadigt, och det uppskattades att ta ungefär tre år tills deltagarna uppnådde dessa nivåer av upplevd hälsa. Effekten av behandlingarna skulle alltså kunna uppträda först på längre sikt. Deltagarna i studien hade varit sjukskrivna minst 50% från sitt arbete under minst en månad och högst två år. Orsaken till deras sjukskrivning var stressrelaterade besvär och utmattningssyndrom.

Marina Heiden är verksam i Umeå vid Belastningsskadecentrum, Högskolan i Gävle, och kan nås på tel. 090-10 60 67 eller e-post marina.heiden@hig.se.

Porträttbild kan hämtas via www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/

Avhandlingen läggs fram vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten flör yrkesmedicin, Umeå universitet, och har titeln Psychophysiological reactions to experimental stress – relations to pain sensitivity, position sense and stress perception (Svensk titel: Psykofysiologiska reaktioner på experimentell stress, och deras samband med smärtkänslighet, positionssinne och stressupplevelse).

Disputationen äger rum den 19 oktober kl. 10.00 i Stora föreläsningssalen, Arbetslivsinstitutet, Umeå. Fakultetsopponent är professor Ulf Lundberg, Stockholms universitet.

Redaktör: Hans Fällman