"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-09-20

Behandling av överdrivet dataspelande i unik studie

NYHET Ett nytt forskningsprojekt om att utvärdera ett internetbaserat självhjälpsprogram för överdrivet dataspelande startar nu vid Umeå universitet. Syftet är att förbättra behandlingen av personer med dataspelsproblematik, en grupp som hamnat i skymundan.

– Personer som upplever problem med sitt dataspelande har idag väldigt svårt att få hjälp, menar professor Per Carlbring, som driver projektet vid institutionen för psykologi. Det finns dessutom väldigt lite kunskap om hur överdrivet dataspelande kan behandlas.

Doktoranden och psykologen Jakob Jonsson är också delaktig i projektet. Han har jobbat med beroendeproblematik i många år. Enligt honom finns ingen statistik över hur många svenskar som är inne i ett överdrivet dataspelande, men en tysk studie visar att ungefär tre procent av Tysklands ungdomar och unga vuxna har problem med sitt dataspelande.
– Min uppfattning är att vi har en liknande situation i Sverige, säger Jakob Jonsson.

Behandlingsprogrammet som ska testas och utvärderas av Umeå universitet är utvecklat av Spelinstitutet, som planerar att driva behandlingen vidare om den visar sig effektiv.
– Psykologisk behandling via internet har visat goda resultat för till exempel spelberoende (spel om pengar) och därför vill vi nu gå vidare och utvärdera hur den typen av behandling fungerar för personer som påverkas negativt av sitt dataspelande, berättar Per Carlbring.

Behandlingen bygger på kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal, vilket bland annat innebär att deltagarna undersöker sina motiv, tankar och beteenden. Förutom information och övningsuppgifter kommer deltagarna att hålla kontakt med en behandlare i form av en psykologkandidat från psykologprogrammets sista termin.

Studien vänder sig till personer som spelar så mycket dataspel att de har svårt att kontrollera spelandet och upplever sig påverkas negativt av det. Även personer som försöker sluta eller begränsa sitt spelande kan anmäla sig.
– Antalet deltagare vi kan ta emot är begränsat men det finns fortfarande plats för fler, säger Jakob Jonsson. I och med att behandlingen sker över internet så kan vi ta emot deltagare från hela landet.

Deltagarna kommer att delas upp i två grupper. Den ena får påbörja sin behandling direkt och den andra efter 8 veckor. Projektet kommer att följas upp och förväntas rapporteras under 2013. Behandlingen är kostnadsfri och pågår i åtta veckor.

För mer information, se www.dataspelsstudie.se eller kontakta:

Per Carlbring, professor i klinisk psykologi, Umeå universitet Telefon: 070-0400399
E-post: per.carlbring@psy.umu.se

Jakob Jonsson, leg. psykolog & doktorand, Umeå universitetTelefon: 070-6199370
E-post: jakob.jonsson@psy.umu.se

Redaktör: Eva Stoianov