"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-02-16

Behöver de svenska fjällen avmaskas?

NYHET I Nordamerika är spridningen av europeiska daggmaskar ett vedertaget miljöproblem då några av dessa arter har visat sig kapabla till att förändra hela skogsekosystem. I Sverige har vi dock en positiv syn på daggmaskar och inga regleringar kring spridningar av dem i de svenska nationalparkerna. Nu visar en ny studie från Umeå universitet att den svenska synen kan behöva förändras.

Daggmasken är en ny art i fjällmiljön. Foto: Kyungsoo Yoo

– Vi blev mycket förvånade av att se hur bra några av de daggmaskarter som vi anser vara ”ekologiska värstingar” i USA överlever i de svenska fjällen, säger Jonatan Klaminder, docent vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, och ledare av forskningsstudien.

I länder som Kanada och USA upptäckte man under 90-talet att spridningen av daggmask från jordbruk och trädgårdar förändrade växtligheten i de amerikanska skogarna med negativa konsekvenser för vissa trädslag och hjortbestånd. Det har lett till hårda riktlinjer för hur maskar får hanteras och böter vid överträdelser inom nationalparker.

Jonatan Klaminder har lett studien. Foto: Johan Gunséus

Från ett svenskt perspektiv låter detta kanske förvånande med tanke på att vi från tidig skolålder får lära oss att maskar är jordförbättrare och bra för miljön. Inventeringar av daggmaskbestånd i de svenska fjällen runt Padjelanta, Stora sjöfallet och Abisko visar dock att den synen kan behöva förändras.

Studien visar nämligen att många av de arter som förändrat ekosystem i Nordamerika nu sprids ut från fjällstugetomter, tidigare jordbruksfastigheter och forskningsstationer rakt ut i skyddade nationalparksmiljöer runt de studerade områdena. Det stora antalet daggmaskar som förekommer visar att de stortrivs i fjällbjörkskogar och ängsmarker i fjällen.

Att människan är den vanligaste spridaren av daggmaskar beror på att maskarna själva sprider sig mycket långsamt på egen hand. Under istiden tros alla daggmaskar ha dött ut över stora områden i norra Europa och USA. Den långsamma självspridningen gör att återkoloniseringen av tidigare istäckta områden fortfarande pågår och att de svenska fjällen är ett av de sista områdena i Europa dit många daggmaskarter ännu inte hunnit.

Student Adrian Wackett inventerar daggmask i fjällen. Foto: Kyungsoo Yoo

– Från studier i USA ser vi att daggmaskpopulationer på egen hand kan förflytta sig 5-10 meter per år, vilket gör att de aldrig på egen hand skulle ha hunnit komma till de svenska fjällen efter istidens slut, säger Adrian Wackett, student vid University of Minnesota, USA, och medarbetare i studien.

Den stora frågan för forskarna är nu vad de nya daggmaskarterna gör för åverkan på den svenska fjällmiljön.

– Det är lite för tidigt att lyfta fram detta som ett betydande miljöproblem då vi inte vet de ekologiska konsekvenserna, men har maskarna en gång etablerat sig är de i stort sett omöjliga att bli av med. Det gör att det är svårt att ångra sig om vi senare kommer fram till att detta ställer till det för fjällmiljön, säger Jonatan Klaminder.

Studien är publicerad i tidskriften Biological Invasions

Läs hela artikeln

Daggmaskar  stortrivs på ängsmarker i fjällen. Foto: Kyungsoo Yoo

Läs mer

University of Minnesota har gjort en längre story

För mer information, kontakta gärna:

Jonatan Klaminder, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitetTelefon: 090-786 95 54
E-post: jonatan.klaminder@umu.se

Pressbild. Foto: Johan Gunseus

Johan Olofsson, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitetTelefon: 090-786 77 04
E-post: johan.olofsson@umu.se

Adrian Wackett, Department of Soil, Water and Climate, University of Minnesota
Telefon: +1 651 245 3352 (cellphone/Whatsapp)

Redaktör: Ingrid Söderbergh