"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-03-05

Bella Lawson - ny samordnare i HUMlab-X

NYHET Under våren har HUMlab-X fått förstärkning av ännu en samordnare. Bella Lawson kommer att arbeta nära HUMlab-X andra samordnare, Karin Jangert.

Bella Lawson har en Fil. mag. i Franska och i Statsvetenskap från Umeå universitet år 2003. Hon har mångårig erfarenhet av att arbeta med utvecklingsfrågor inom kulturområdet på regional nivå, både från Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten. Hennes fokus har främst legat på mångfaldsfrågor med ansvar att samordna och utveckla mångfaldsarbetet i Västerbottens kulturliv. - Jag har även god kännedom om föreningslivet i Umeå och i länet. Genom åren har jag byggt upp ett brett nätverk lokalt, regionalt, nationellt och internationellt både inom och utanför kulturlivet, berättar Bella. I hennes arbetsuppgifter ingår bland annat följande: - att utveckla samarbete med högskolorna på Konstnärligt campus och Bildmuseet - att initiera och utveckla samarbete med kulturliv, samhällsliv och näringsliv - att initiera och/eller medverka i projekt - omvärldsbevakning
Kontakta Bella om du har frågor kring HUMlab-X eller om du är intresserade av samverkan: bella.lawson@humlab.umu.se

Redaktör: Elin Andersson