"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-04-01

Berättelser om att vara kvinna och forskare

NYHET För att synliggöra forskares och forskarstuderandes berättelser om att vara kvinna och forskare inom akademin samt deras visioner om hur det borde vara, startades i början av 2010 projektet Storytelling vid Umeå universitet.

Projektet, som finansierats av Delegationen för jämställdhet i högskolan, lyfter fram kvinnors berättelser. Syftet är att öka medvetenheten om kvinnors villkor för att på sikt bidra till en akademi där alla kan känna att de värdesätts, tas tillvara och har möjlighet att utvecklas och göra karriär i samma utsträckning.

– Berättelserna ska ses som nedslag i universitetsvärlden. Att kön spelar roll inom akademin visas även i forskning. Styrkan i det här projektet ligger i att det belyser komplexa fenomen på ett vardagsnära sätt. Det gör dem till ett bra underlag för praktiskt arbete med att åstadkomma en förändring, säger projektledare Hanna Lönnerskog Nilsson.

Berättelserna från projektet är skrivna av kvinnor från alla fakulteter och omkring en tredjedel av alla institutioner vid Umeå universitet. Kvinnorna finns på alla akademiska nivåer och har en stor åldersspridning. Berättelserna har samlats in via texter som kvinnorna själva har skrivit samt via intervjuer.

– Flera kvinnor beskriver att det är svårt att veta i varje enskild situation hur mycket kön spelar in, men att insikten om att kön spelar roll i akademin har framträtt allteftersom erfarenheter har lagrats på varandra och bildat ett mönster. Flera tar också upp att faktorer som kön, ålder och hierarkier samverkar och sammantagna, inte var för sig, leder till ett visst bemötande, fortsätter Lönnerskog Nilsson.

I en stor del av visionerna om framtiden präglas livet i akademin av glädje, nyfikenhet och en god arbetsmiljö där kollegor och chefer stöttar, släpper in, lyfter fram och inspirerar.

Ur berättelser från projektet:
”Fortfarande händer det att jag får brev där det står ”Bäste broder”. Då inser man att här är det ingen som har tänkt tanken att ”Bäste broder” kanske är en syster.”

”Insikten att kön spelar roll kom med åren när erfarenheter lagrades på varandra”

”Jag har använt olika strategier i min karriär och ett kan jag säga – de manliga har fungerat bättre!”

”Att kombinera moderskap och akademisk karriär är ett komplicerat, men inte ett omöjligt projekt.”

Kontaktperson: Hanna Lönnerskog Nilsson, projektledare E-post:hanna.lonnerskog.nilsson@adm.umu.se
Tel: 090-786 51 54

Redaktör: Carina Dahlberg