"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-18

Berättelser om att vara kvinna och forskare

NYHET 21 kvinnliga forskare och forskarstuderande vid Umeå universitet berättar i projekt Storytelling, som nu utkommit med en bok, om sina erfarenheter av att vara kvinna inom akademin och ger sin syn på vilken betydelse genus har för karriären.

För att synliggöra forskares och forskarstuderandes berättelser om att vara kvinna och forskare inom akademin startades i början av 2010 projektet Storytelling vid Umeå universitet. Projektet, som också inkluderade kvinnornas visioner om hur det borde vara, har nu resulterat både i en bok och i en rapport.

Målsättningen med projektet är att öka medvetenheten om kvinnors villkor för att på sikt bidra till en akademi där alla kan känna att de värdesätts, tas tillvara och har möjlighet att utvecklas och göra karriär i samma utsträckning.
– Berättelserna ger en nyanserad och varierad bild av hur det är att vara kvinna i akademin. Samtidigt syns i de allra flesta berättelser ett mönster som inte går att ta miste på. Det visar, liksom forskningen på området, att kön spelar roll för såväl bemötandet i akademin som för möjligheterna att göra karriär, säger projektledare Hanna Lönnerskog Nilsson.

Berättelserna från projektet är skrivna av kvinnor från alla fakulteter vid Umeå universitet. Kvinnorna finns på alla akademiska nivåer och har en stor åldersspridning. Berättelserna har samlats in via texter som kvinnorna själva har skrivit samt via intervjuer.
– Det bästa med berättelserna tycker jag är att de det abstrakta väldigt konkret. De visar på hur lika villkor respektive olika villkor ser ut i vardagen, menar Hanna Lönnerskog Nilsson.

Både boken med berättelser från projektet och projektets slutrapport finns att läsa på projekthemsidan och går även att beställa i tryckt format.
– Projektet är nu avslutat men på ett sätt är det nu det börjar. Att berättelserna blir lästa och diskuteras kommer i stor utsträckning att avgöra vilken påverkan projektet får, konstaterar Hanna Lönnerskog Nilsson.

Projektet, har finansierats av Delegationen för jämställdhet i högskolan.
Mer information finns på projekthemsidanTidigare pressmeddelande

Kontaktpersoner:Hanna Lönnerskog Nilsson har slutat på Umeå universitet men går att nå på:
hanna.lonnerskog.nilsson@vannas.seYvonne Andersson, personalchef vid Umeå universitet kan svara i hennes ställe
E-post: yvonne.andersson@adm.umu.se
Tel: 090-786 56 50

Redaktör: Carina Dahlberg