"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-04

Berzelii Centre i Umeå får 750 000 för internationalisering

NYHET Berzelii Centre for Forest Biotechnology i Umeå får 750 000 kronor för internationaliseringsinsatser.

Berzelii Centre for Forest Biotechnology ingår i Umeå Plant Science Centre (UPSC), SLU:s och Umeå universitets gemensamma forskningscentrum i växtbioteknik. Anslaget kommer att användas för att stärka den internationella attraktions- och konkurrenskraften och utveckla strategier för internationalisering.

Det är Vinnova som nu ger stöd till 13 starka forsknings- och innovationsmiljöer i Göteborg, Luleå, Stockholm, Uppsala och Umeå. De får 750 000 kronor vardera för att utveckla sin internationalisering. I en första utlysning inom programmet Starka FoI-miljöers globala länkar satsas nu nästan 10 miljoner kronor på en ökad internationalisering av dessa starka miljöer.

– Innovation sker allt mer i globala nätverk av aktörer inom forskning, företagande och det övriga samhället. Då blir också allt viktigare för Sverige att våra främsta forsknings- och innovationsmiljöer är globalt konkurrenskraftiga och erkända, säger Mattias Lundberg, Vinnova, i en kommentar till Vinnovas fördelningsbeslut.

Som exempel på på internationaliseringsinsatser nämner Vinnova jämförelser med liknande internationella FoI-miljöer, vilket kan visa hur attraktiv miljön är för samarbeten, investeringar och rekryteringar. Internationalisering kan också till exempel handla om övergripande strategier och handlingsplaner för global positionering, varumärkesarbete och etablering av länkar till andra globala aktörer gällande exempelvis kompetens, kunskap och teknologi.

Länk till pressmeddelande om Vinnovas beslut:
http://www.vinnova.se/misc/menyer-och-funktioner/Nyheter/Nyheter-2008/081103-Globala-lankar/

Mer information: Professor Ove Nilsson, Berzelii Centre, UPSC, Umeå
E-post: ove.nilsson@genfys.slu.se

Redaktör: Karin Wikman, informatör