"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-08-30

Berzelii-centret i Umeå har invigts – Granen nytt fokus för skogsbiotekniken

NYHET Berzelii-centret i skogsbioteknik vid Umeå Plant Science Centre är en av de allra största samlade forskningssatsningarna i landet de senaste årtiondena. Centret disponerar omkring 200 miljoner kronor under de kommande tio åren. Nu inleds på allvar kartläggningen av granen, det träd som idag är det kanske viktigaste för svensk skogsnäring och skogsindustri.

– Skogsbioteknikforskningen vid Umeå Plant Science Centre har hittills framförallt varit inriktad på asp och modellväxten backtrav, arter vilkas alla gener blivit kartlagda. De nya forskningspengarna gör det nu möjligt att på allvar börja utforska granen, säger professor Ove Nilsson, som är ledare för det nya forskningscentret.
– Förhoppningen är att vi ska hitta verktyg för att kunna öka skogstillväxten och anpassa träden till ett nytt klimat. Vi tror också att det kommer att gå att få fram vedfiber av olika slag, som lämpar sig för olika slutanvändningar, allt ifrån bioenergi till olika nya kompositmaterial.

Invigningen av det nya forskningscentret skedde i närvaro av både SLU:s och Umeå universitets rektorer samt VINNOVAs generaldirektör. De gläder sig mycket åt denna jättesatsning. Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet, säger:
– Berzelii-centret vid UPSC är, förutom en manifestation av forskning i världsklass, ett utmärkt exempel på en organisationsform som för samman grundforskning direkt med näringslivet. Centret är dessutom ytterligare ett bevis på det utmärkta samarbete som finns mellan SLU och Umeå universitet.

Så här säger SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse:
– Svensk skogsindustri har en ledande position på världsmarknaden, och Sverige är världsledande inom trädförädling och skogsbioteknik. Tanken med Berzelii-centret är att internationellt ledande grundforskning ska kopplas ihop med utveckling av framtida produkter och processer inom skogsbruk och jordbruk. Sådan kunskap behövs bland annat för att utveckla förädlingsprogram inriktade på framtida marknadskrav och ett föränderligt klimat. Det är ett spännande och framtidsinriktat samarbete mellan forskning och näringsliv som kommer att befästa och ytterligare stärka en redan världsledande forskningsmiljö vid UPSC.

VINNOVAs generaldirektör Per Eriksson framhåller betydelsen av starka forskningsmiljöer i vårt land:
– Satsningar på starka forsknings- och innovationsmiljöer är avgörande för att akademin och näringslivet i Sverige ska kunna behålla och utveckla sin internationella konkurrenskraft. Miljön och satsningen i Umeå är ett utmärkt exempel på detta.

Det var i slutet av september förra året som Vetenskapsrådet, VR, och VINNOVA beslutade att ge det föreslagna centret 100 miljoner kronor i Berzelii-stöd. Umeå universitet, SLU, SweeTree Technologies, Sveaskog, Holmen Skog och Bergvik Skog bidrar med ytterligare cirka 100 miljoner kronor. Även branschorganisationen Skogsindustrierna är med i samarbetet.

Det nya Berzelii-centret för skogsbioteknik i Umeå kommer att bestå av 24 forskargrupper inom UPSC. Forskarna arbetar i dagsläget med olika forskningsinriktningar. De kan nu koncentrera arbetet till centrala frågeställningar rörande trädens biologi, och granen kommer som sagt att uppmärksammas mycket mer än tidigare.
– Det här blir nog ett lite ovanligt sätt att arbeta på, men vi tror att det kommer att vara mycket fruktbart och leda till nya rön. Fokus kommer att ligga på grundforskning, men vi ska koncentrera oss på sådant som är av central betydelse inom skogsnäringen och som på sikt kan komma att tillämpas, säger Ove Nilsson.

Mer information: Berzeliicentrets ledare i Umeå och kontaktperson vid UPSC är professor Ove Nilsson, SLU Telefon: 090-786 84 87, 070-286 90 82

Redaktör: Karin Wikman