"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-15

Ny bok beskriver hälso- och sjukvårdskuratorns mångfacetterade arbete

NYHET Sedan införandet av legitimation för yrket år 2019, har behovet av kunskap inom socialt arbete i hälso- och sjukvård aktualiserats ytterligare. Detta har redaktörerna och författarna i antologin "Perspektiv på hälso- och sjukvårdskuratorns mångfacetterade arbete", tagit fasta på.

I läroboken Perspektiv på hälso- och sjukvårdskuratorns mångfacetterade arbete ges en aktuell bild av arbetets innehåll och karaktär och en fördjupad teoretisk ram för det sociala arbetet i hälso- och sjukvård som vidgar förståelsen för yrkets utmaningar och för hur dessa ska hanteras. Sara Lilliehorn, lektor vid Institutionen för socialt arbete, Joakim Isaksson (Stockholms universitet) och Helena Hansson (Lunds universitet) är redaktörer och från institutionen medverkar även Urban Markström, David Rosenberg och Pär Salander som författare. 


Komplext samband mellan hälsa/ohälsa och socialt sammanhang

Kuratorn befinner sig många gånger i en skärningspunkt mellan olika intressen och röster. I boken beskrivs och förespråkas en bred kunskapsbas som spänner över institutionella, organisatoriska, juridiska, kulturella och relationella aspekter av det sociala arbetet i hälso- och sjukvården. Vidare beskrivs det komplexa sambandet mellan hälsa/ohälsa och det sociala sammanhanget.
– Boken ska ses som ett stöd till hälso- och sjukvårdskuratorn i att inhämta kunskap, kunna hantera arbetets utmaningar och stärka det professionella självförtroendet, säger Sara Lilliehorn.

Boken vänder sig främst till studenter på hälso- och sjukvårdsprogrammet och yrkesverksamma hälso- och sjukvårdskuratorer, men kan med fördel även användas inom socionomprogrammet och professionsutbildningar inom vård och omsorg.
 

Här är ett par exempel på var du hittar boken:
"Perspektiv på hälso- och sjukvårdskuratorns mångfacetterade arbete"
"Perspektiv på hälso- och sjukvårdskuratorns mångfacetterade arbete"