"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-06-07

Beslut om nollintag på psykoterapeutprogrammet i höst

Psykoterapeutprogrammet är mycket eftersökt och fyller ett stort samhällsbehov.

I UKÄ:s granskning 2014 fick programmet en del anmärkningar. All denna kritik är bemött och programmet har examinationsrätt. Samtidigt med arbetet att bemöta påpekanden från UKÄ gjordes ytterligare förbättringar av programmet.

Det förnyade programmet var planerat att ha sin första antagning av 44 studenter till höstterminen 2016. I ett läge där medicinska fakulteten som helhet står inför ett behov att göra besparingar inom grundutbildning, gjordes en granskning av ekonomi och lärarkapacitet för det förnyade psykoterapeutprogrammet.

Genomgången av programmet i sin nuvarande utformning visar på en ekonomi med på kort sikt ett stort underskott och där man inte heller på längre sikt säkert skulle kunna komma i ekonomisk balans. Mot denna bakgrund har dekanbeslut fattats om nollintag för höstterminen 2016, för att möjliggöra ytterligare översyn av programmet.

Redaktör: Daniel Harju