"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-10

Beslut om översättning av betyg enligt ECTS

NYHET European Commission kom i februari 2009 ut med en ny ECTS Users’ Guide med ny vägledning gällande hur man bör redovisa betyg för jämförelse. Så här har rektor beslutat att Umeå universitet ska tillämpa ECTS Gradig Table.

Enligt dokumentet fungerade inte den tidigare använda ECTS-skalan (Betyg A–F) på ett bra sätt, särskilt i de länder som använder sig av färre betygssteg än i ECTS-skalan.

Enligt denna vägledning bör man istället använda sig av ECTS Grading Table, vilket innebär att man för varje kurs redovisar de möjliga betygsstegen samt hur stor procentuell andel av de studenter som läst kursen som erhållit respektive betyg.

I samband med detta tillsatte SUHF en arbetsgrupp under ledning av Umeå universitets dåvarande prorektor Åsa Bergenheim som utarbetade rekommendationer om redovisning av betyg på svenska lärosäten i enlighet med ECTS. Rekommendationerna innebar bl.a. att lärosätena rekommenderades att implementera det nya ECTS Grading Table från den tidpunkt då systemstöd i Ladok är operationellt, vilket det nu är.

Vad innebär detta för Umeå universitet?

Mot bakgrund av SUHF:s rekommendationer har rektor beslutat att Umeå universitet, för studenter som så begär, ska tillämpa ECTS Grading Table genom att fördelningen av godkända betyg per betygssteg sedan kursens inrättande med aktuell kurskod fram till det att studenten avslutat kursen ska visas i studieintyg (Transcript of Records) från Ladok som skrivs ut till studenten. Betygsfördelning visas inte för kurser där uppgifter inte kan insamlas för en period om minst två år från kursens inrättande till att studenten avslutat kursen.

Beslutet innebär att ECTS-skalan (betygskala A–F) ej längre ska användas som översättning för jämförelse av betyg vid Umeå universitet. Beslutet påverkar inte användandet av betygsskalan A–F som ordinarie betygsskala för kurs.
För att betygsfördelningen ska visas på utskrivna studieintyg från Ladok (UT20) kryssar man i rutan "Betygsfördelning" under "Skriv ut". Uträkningen av betygsfördelning sker automatiskt och tillämpas även retroaktivt för tidigare genomförda kurser.

Rektorsbeslut "Betygsskala vid Umeå universitet" Umu 2009/176SUHF "Rekommendationer om redovisning av betyg på svenska lärosäten i enlighet med ECTS"

Redaktör: Annica Höglund