Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Publicerad: 02 jun, 2015

Besök från University of Dar es Salaam Business School, Tanzania

Från 8:e juni och några dagar framåt har den företagsekonomiska enheten vid Handelshögskolan besök av ledningspersoner från University of Dar es Salaam Business School (UDBS), Tanzania. UDBS är sedan många år en värdefull samarbetspartner med Företagsekonomi vid Handelshögskolan. Mellan 2002 och 2012 tog sammanlagt 17 personer doktorsexamen inom ramen för detta samarbete.

Vid detta besök deltar Dr. Ulingeta Mbamba, rektor vid UDBS, Lettice Rutashobya, professor i marknadsföring och hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet, samt Dr. Esther Ishengoma, chef för finansieringssektionen vid UDBS. Sedan tidigare vistas Gothalm Mbele, doktorand inom det gemensamma projektet, i Umeå.

Dr. Ulingeta Mbamba, Prof. Lettice Rutashobya, Dr. Esther Ishengoma

Academic Capacity Building in Tanzania