"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-05-18

Bestämda åsikter om Norrlands naturresurser

NYHET Ja till vindkraft, en ökad förädling av skogsråvaran och fler gruvor; nej till att bygga ut orörda älvar, uranbrytning och en större rovdjursstam. Norrlänningar har tydliga åsikter om hur de vill att olika naturresurser ska brukas, menar Ulf Wiberg vid Umeå universitet.

Enkäten ”Medborgare i norr 2008” har besvarats av drygt 2 500 medborgare i Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland. En del av undersökningen handlar om hur naturresurserna bör förvaltas och nyttjas.

– En mycket klar majoritet är positiva till vindkraft, ökad förädling av skogsråvaran och utbyggd produktion av biobränslen. Det finns också ett tydligt stöd för att starta fler gruvor och att skapa större och fler naturreservat eller nationalparker, säger Ulf Wiberg, professor i ekonomisk geografi vid Umeå universitet, och ansvarig för delstudien.

Bland norrlänningarna finns också ett tydligt motstånd till en del former av nyttjande. Mer än hälften vill inte att strandtomter bebyggs, att fler utifrån ges möjlighet att jaga och att rennäringen får större utrymme.
– Minst populärt är att fler älvar byggs ut för vattenkraft, att uranbrytning tillåts och att rovdjursstammen växer.

Resultaten visar också att åsikterna skiljer sig mellan olika delar av länen. Boende i kustkommunerna är mer positiva till naturreservat och nationalparker, jämfört med boende i fjällkommunerna.
– En annan påtaglig skillnad är att motståndet till att bygga ut älvarna, uranbrytning och en ökad rovdjursstam är större i inlands- och fjällkommunerna, jämfört med i kustkommunerna, säger Ulf Wiberg.

Han påpekar också att det finns en kontrast i åsikter när det gäller byggande på strandtomter. Bland boende i kustkommunerna har drygt hälften en negativ inställning. Bland boende i fjällkommunerna har drygt hälften en positiv inställning.

Undersökningen ingår i Norrländsk regionstudie 2008, som genomförs inför kommande regionaliseringar. Studien finansieras av de fyra nordliga landstingen, och genomförs av forskare vid Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet.

Mer information om projektet

För mer information om delstudien, kontakta:

Ulf Wiberg Umeå universitet Telefon: 070 – 548 6466
E-post: Ulf.Wiberg@geography.umu.se

Redaktör: Camilla Bergvall