"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-10-24

Besvikelse över budgetpropositionen

NYHET I går presenterade regeringen budgetpropositionen.– Vi är besvikna eftersom anslagen till forskning och utbildning minskar, säger rektor Lena Gustafsson, men poängterar samtidigt att det finns ljusglimtar i form av nya utbildningsplatser och kvalitetsmedel till humaniora och samhällsvetenskap.

Totalt handlar det om 5000 nya utbildningsplatser för hela landet. Fördelningen av de nya platserna till lärosätena, liksom kvalitetshöjningen inom humaniora och samhällsvetenskap, offentliggörs dock först i december.

– Det gör det mycket svårt att planera och kunna använda medlen på ett bra sätt. Vad högre utbildning framförallt behöver är goda möjligheter att planera långsiktigt, säger prorektor Anders Fällström.

Regeringen finansierar delar av satsningarna genom att minska lärosätenas befintliga anslag för utbildning respektive forskning. Dessutom blir uppräkningen av anslagen för 2016 lägre än vad regeringen tidigare utlovat.
– Det här innebär alltså att vi måste använda de extra satsningarna till att täcka våra minskade anslag. I praktiken blir det kanske inte frågan om så många fler utbildningsplatser – något vi verkligen är i behov av, säger Lena Gustafsson.

Läs en sammanfattning av budgetpropositionen.

Redaktör: Karin Wikman