"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-24

Besvikna studenter får svar

NYHET I dagens Västerbottens Folkblad uttrycker tre studenter sin besvikelse över nätundervisningen på sjuksköterskeprogrammet i Umeå. Christine Brulin, prefekt vid institutionen för omvårdnad är medveten om vissa problem i anknytning till nätbaserad undervisning och institutionen arbetar intensivt med pedagogiska frågor.

Studenterna i artikeln är bland annat missnöjda med att de fått så få lärarledda undervisningstimmar på campus.
– Det har varit flera streamade föreläsningar som inte har följts upp i form av seminarier och det beror framför allt på att erfarenheten av att arbeta med nätbaserad undervisning varierar på institutionen, säger Christine Brulin.

Institutionen har därför arbetat intensivt med pedagogiska frågor. Bland annat arbetar en IKT-pedagog halvtid för att hjälpa lärarna att förbättra den nätbaserade undervisningen.
– Det är ett långsiktigt kvalitetsarbete, men vår erfarenhet är att när den nätbaserade undervisningen är optimalt utvecklad blir det bra, säger Christine Brulin.

Sett i det stora hela verkar studenterna ändå vara nöjda med utbildningen.
– Sammantaget ligger majoriteten av kurserna som genomförs på institutionen i den övre delen av utvärderingsskalan, berättar Christine Brulin.

Anders Fällström, vicerektor för utbildning, poängterar att kvaliteten på en utbildning inte beror på om den är nätbaserad eller inte. Det finns många goda exempel på väl fungerande nätkurser vid Umeå universitet.
– I undersökningar från bland annat TCO och Riksrevisionen ligger Umeå universitet dessutom väldigt bra till när det gäller kontakttid mellan lärare och studenter, säger Anders Fällström.

Läs artikeln i Västerbottens FolkbladI morgon gör Västerbottens Folkblad en uppföljning av artikeln med kommentarer från studentkåren och ledningen.

Redaktör: Karin Wikman