"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-11-27

Betydelsefull träff med Särskolenätverket Västerbottens län

NYHET Särskolenätverket Västerbottens län, under ledning av Gerd Lindmark, Umeå kommun, träffades 19 november på Pedagogiska institutionen, för att konferera, lyssna på föreläsningar och diskutera.

Den 19 november konfererade ett av länsnätverket, Särskolenätverket Västerbottens län, under ledning av Gerd Lindmark, Umeå kommun, en hel dag vid Pedagogiska institutionen. Föreläsningar och diskussioner var en del av innehållet för dagen och Jens Ineland, Göran Widding och Gerd Pettersson, alla verksamma vid Pedagogiska institutionen, bidrog med olika specialpedagogiska perspektiv. Via Inger Dahlgren, samordnande rektor gymnasiesärskolan i Umeå kommun, gavs de ca tjugo deltagarna möjlighet att diskutera Umeå kommuns modell för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram inom gymnasiesärskolan i Umeå, en modell som även är användbar för grundsärskolan.

Särskolenätverket Norr är ett nätverk där representanter från de fyra nordligaste länssärskolenätverket ingår och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Nätverket är unikt i landet och viktigt för Pedagogiska institutionen tack vare kopplingen till de fyra nordligaste länens skolor. Via nätverket har Pedagogiska institutionen kunnat utveckla verksamhetsnära specialpedagogisk skolforskning och ingående skolor kan via samarbetet bedriva skol- och kompetensutveckling.
Läs mer Särskolenätverket Norr