"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 1998-02-11

Betydelsen av IT skiljer sig mellan företagen

NYHET Onsdagen den 25 februari försvarar Sven Junghagen, Företagsekonomiska institutionen, Umeå Universitet, sin doktorsavhandling med titeln Strategiska förhållningssätt till informationsteknik i små företag. Disputationen äger rum i Humanisthuset, Hörsal G.

Fakultetsopponent: Professor Bertil Thorngren, Handelshögskolan i Stockholm.

Både små företag och informationsteknik anses ha en stor betydelse för den svenska ekonomiska utvecklingen. Det finns dock en uppfattning om att de mindre företagen inte är lika benägna att använda sig av informationsteknik som de större. Sven Junghagen har i sin studie av cirka 350 företagsledare funnit att de förhåller sig till tekniken på ett antal olika sätt. Beroende på hur företagsledarna upplever företagets situation och hur företaget hanterar denna situation strategiskt, använder man informationsteknik på olika sätt.

Det är inte alldeles självklart att informationsteknik har samma strategiska betydelse för ett litet företag som för det större företaget. Studien visar bland annat. på exempel där ett företag kan vara sofistikerat i sin användning av tekniken, även om det inte finns någon direkt relation mellan användningen och de övergripande strategierna i företagen.

Samtidigt finns det andra exempel som visar på direkta relationer mellan strategier och användning av informationsteknik. Därför är det viktigt att de små företagen inte betraktas som en homogen grupp när man diskuterar informationsteknikens betydelse. För att kunna stimulera användningen av informationsteknik krävs därför helt olika åtgärder för olika typer av små företag.

Sven Junghagen är född och uppvuxen i Umeå. Sedan drygt att år tillbaka bor han i Malmö och bedriver sin forskning vid Scandinavian Academy of Management Studies i Köpenhamn. Vidare undervisar Junghagen även på Handelshøjskolen i København.

Sven Junghagen nås enligt följande:

sven.junghagen@fek.umu.se

Tel: +45 33 91 54 54 (SAMS), 040-91 00 41 (Bostad)

Redaktör: Marit Andersson