"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-05-18

Beverton-medalj till fiskekolog

NYHET Lennart Persson, professor emeritus, tilldelas den prestigefyllda Beverton-medaljen av det internationella förbundet Fisheries Society of the British Isles, FSBI.

– Det är en stor ära och ett starkt erkännande av min forskning att erhålla detta pris, säger Lennart Persson, professor emeritus vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Ray Beverton, efter vars namn medaljen instiftades och som också var den första som erhöll denna medalj, var en mycket kreativ och briljant forskare inom området reglering av ekologiska populationer.

Beverton-medaljen tilldelas en framstående forskare för livslångt bidrag inom alla olika aspekter av fiskbiologi- och/eller fiskeriforskning, med fokus på banbrytande forskning.

Lennart Persson är född 1948 och disputerade 1982 vid Lunds universitet. Han har gjort sin huvudsakliga akademiska karriär vid Umeå universitet och är i dag professor emeritus vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Hans forskning gäller akvatisk ekologi, framför allt effekten av storleksvariation inom arter på populations- och samhällsdynamik. Lennart Persson invaldes 2006 som ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.

Lennart Perssons forskningsintresse rör betydelsen av storleksvariation på populations- och samhällsdynamik. Foto: Pär Byström

Ett av hans mest betydelsefulla vetenskapliga bidrag rör hur olika stora individers olika ekologiska kapacitet kan leda till alternativa tillstånd i ekologiska system, vilket bland annat kan förklara observerade kollapser i rovfiskbestånd.

FSBI är baserat i England och ger ut en av de mest ansedda fiskbiologiska tidskrifterna - Journal of Fish Biology.

Medaljen delas ut vid förbundets årliga symposium som i år äger rum vid Bangor University 18-22 juli.

Mer information om FSBI:

http://www.fsbi.org.uk/

För mer information, kontakta gärna:

Lennart Persson, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskapTelefon: 070-205 30 03
E-post: lennart.persson@umu.se

Pressbild för nedladdning. Foto: privat

Redaktör: Ingrid Söderbergh