"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-10-22

Beviljande av medel för att utveckla program, kursplaner och examinationer som kan underlätta för studenter att kombinera elitidrott och studier

NYHET I syfte att se över program, kursplaner och examinationer som på sikt kan underlätta för fler studenter att kombinera elitidrott och studier har Idrottshögskolan under september 2015 utlyst 15 000 kr. Idrottshögskolans föreståndare har beslutat att medlen tilldelas Ämneslärarprogrammet ingång Idrott och hälsa.

Utlysningen är en del av Umeå universitets satsning på elitidrott och studier och universitetsledningen har avsatt medel till utlysningen.

I syfte att se över program, kursplaner och examinationer som på sikt kan underlätta för fler studenter att kombinera elitidrott och studier avsätts 50 000 kr år 2015 för institutioner och programråd att söka (Dnr: IH 3.3.1-6-2015). 35 000 kr beviljades under våren 2015 och till denna omgång utlystes de resterande 15 000 kr.

Ärendet har beretts av Idrottshögskolans kansli och beslutet har fattats av Idrottshögskolans föreståndare.

Ansökningar

Två ansökningar har inkommit gällande tre utbildningsprogram: Ämneslärarprogrammet ingång idrott och hälsa, Tränarprogrammet med inriktning mot idrottsmedicin, idrottsfysiologi och idrottsmedicin samt Magisterprogrammet i idrottsmedicin.

Beviljat belopp ska inte belastas med några universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Utbetalning av medel sker till sökandes institution under november 2015. Utbetalning hanteras av Idrottshögskolans administratör Emma Isaksson, kontakta henne för information om hur beviljade medel ska överföras.

Medel utbetalas endast för de aktiviteter som de sökande angett i ansökan. Anslagen ska förbrukas under år 2015. Institutionerna/programmen ska senast 2015-12-31 återrapportera till Idrottshögskolan hur medel har använts och vilka förslag/åtgärder som har tagits fram. Återrapporteringen skickas till Idrottshögskolans biträdande föreståndare, Pernilla Eriksson. Om inte rapporten inkommit under anvisad tid kan medlen dras tillbaka. Observera att medel endast betalas ut till institution/enhet och ej till enskilda anställda.

Beslut

Idrottshögskolans föreståndare har 2015-10-20 utifrån de ansökningar som inkommit beslutat att tilldelas medel 15 000 kr för att utveckla program, kursplaner och examinationer som kan underlätta för studenter att kombinera elitidrott och studier till Ämneslärarprogrammet ingång Idrott och hälsa, Pedagogiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Beslut beviljade medel för att utveckla program, kursplaner och examinationer som kan underlätta för studenter att kombinera elitidrott och studier

Redaktör: Anna-Karin Eriksson