"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-05-21

Beviljande av medel för att utveckla program, kursplaner och examinationer som kan underlätta för studenter att kombinera elitidrott och studier

NYHET Som en del av Umeå universitets satsning på elitidrott och studier gjordes en utlysning den 1 april 2015 i syfte att se över program, kursplaner och examinationer som på sikt kan underlätta för fler studenter att kombinera elitidrott och studier. Ärendet har beretts av Idrottshögskolans kansli och beslut har fattats av Idrottshögskolans föreståndare.

Idrottshögskolans föreståndare har 2015-05-18 beslutat att tilldelas medel för att utveckla program, kursplaner och examinationer som kan underlätta för studenter att kombinera elitidrott och studier. Två ansökningar har inkommit gällande tre utbildningsprogram, beviljade medel tillfaller: 

  • Tränarprogrammet med inriktning mot idrottsmedicin, idrottsfysiologi och idrottspsykologi, 180 hp, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, idrottsmedicinska enheten, Medicinska fakulteten
  • Magisterprogrammet i idrottsmedicin, 60 hp, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, idrottsmedicinska enheten, Medicinska fakulteten           
  • Gastronomiprogrammet, 180 hp, Restauranghögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten         

Redaktör: Anna-Karin Eriksson