"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-05-09

Bibliotekarier i teori och praktik - utbildningsperspektiv på en unik profession

NYHET Per Wisselgren, fil.dr i idéhistoria, docent i sociologi och programsamordnare för utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet är en av redaktörerna för den nya antologin från BTJ förlag.

I takt med att samhället blir alltmer komplext söker också biblioteken en breddad bas av kompetenser för sin verksamhet, något som gör att bibliotekariens grundkompetens ibland ter sig otydlig. Ofta talas det om ett ”glapp” mellan det utbildningsbehov som finns i bibliotekens praktiska vardag och det innehåll som bjuds inom de biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningarna.I den här antologin samlas ett tjugotal biblioteks- och informationsvetenskapliga forskare från Bibliotekshögskolan i Borås, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet och diskuterar sina specialområdens relevans för bibliotekariernas praktiska arbetePer Wisselgren ar fil.dr i idéhistoria, docent i sociologi och programsamordnare för utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet. I sin biblioteksrelaterade undervisning och forskning har han främst intresserat sig för frågor om bibliotekets historia och samhällsroller, huvudsakligen ur ett mediehistoriskt och kunskapssociologiskt perspektiv.Joacim Hansson ar professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Linneuniversitetet. Han har bedrivit forskning inom en rad delområden i ämnet. Bland annat har han studerat relationen mellan klassifikation och ideologi samt bibliotekens institutionella identitetsutveckling. Under de senaste åren har han arbetat med frågor om bibliotekariers professionsetiska koder, både ur institutionsteoretiska och dokumentteoretiska perspektiv.
Läs mer på BTJ:s hemsida