"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-14

Biblioteket deltar på Lilla Nobel

NYHET Tre institutioner arrangerar ”Lilla Nobel” den 10 december för sina doktorander och under dagen medverkar biblioteket för att prata om publiceringsfrågor.

Institutionerna för Samhällsmedicin och rehabilitering, Epidemiologi och folkhälsa samt Omvårdnad arrangerar för fjärde året Petite Nobel Day. Ett syfte är att utöka samarbete och kontakt mellan doktorander och postdocs över institutionsgränserna.

Linda Månsson, doktorand vid Samhällsmedicin och rehabilitering, är en av de som arrangerar dagen och berättar varför biblioteket kommer att delta under en av programpunkterna:
- Vi försöker ta med ämnen som intresserar alla och då kom det upp att publicering i open access är viktigt men kan vara lite förvirrande. Vi tänkte ta detta tillfälle och få mer information om vad som gäller, berättar hon.

Therese Nilsson och Jan Eklöf från bibliotekets team Publicering och forskarstöd kommer under rubriken Publishing, Rights and Responsibilities att berätta kring olika aspekter av open access publicering. Hur uppnås open access? Vad kostar och vad är gratis? Hur hittar man oa-kanaler av god kvalitet? Helt enkelt hur biblioteket kan stötta i besluten kring publiceringar, något som ingår i det dagliga arbetet på Umeå universitetsbibliotek.